Infectiepreventie en antimicrobiële resistentie bij mens en dier

Het Interreg ‘i-4-1 Health’ project is een unieke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie bij mens en dier. Het resistentieprobleem vereist een eenduidige aanpak, waarbij wordt samengewerkt vanuit verschillende disciplines en sectoren.

Bacteriën houden zich niet aan grenzen; niet van landen en niet van organisaties. Onder leiding van Amphia werkten 26 Vlaamse en Nederlandse organisaties de afgelopen drie jaar samen aan innovaties en onderzoek op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie in het project ‘i-4-1 Health’.

i-4-1 Health levert een unieke en belangrijke bijdrage aan de bestrijding van antibiotica resistentie in België en Nederland in de nabije toekomst.

Project: i-4-1 Health

Programma:

Interreg VA Brabant

Projectpartners:

Applied Maths, Stichting Avans, Vlaamse Overheid, CIDER, Universiteit van Gent, GGD Zuid-Limburg, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Stichting Amphia, Katholieke Universiteit Leuven, Universitair College Roosevelt, Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen, Universiteit Hasselt, Universiteit Utrecht, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Universiteit Antwerpen, GGD Zeeland, GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant

Looptijd:

01 januari 2017 – 31 december 2019

Financiering:

Resistentie
Bacteriën worden in toenemende mate ongevoelig (resistent) voor antibiotica. Als een bacterie resistent is tegen een antibioticum betekent dit dat de bacterie niet meer gevoelig is voor dat antibioticum. Resistentie maakt het effectief behandelen van infectieziekten lastiger en brengt ziekte, sterfte en (zorg)kosten met zich mee. Dit is een groeiend probleem bij zorginstellingen, de algemene bevolking en de (intensieve) veehouderij.

Grensoverschrijdende samenwerking is noodzakelijk omdat de verspreiding van resistente bacteriën niet stopt bij de landsgrenzen. In België en Nederland zijn resistentiepercentages tot op heden aanzienlijk lager dan in andere delen van de wereld. Dit heeft onder meer te maken met het relatief terughoudend gebruik van antibiotica bij mens en dier en de hoge standaarden voor infectiepreventie in de zorg en de veehouderij. De samenwerking tussen de diergeneeskundige projectpartners en partners binnen de humane geneeskunde, heeft geleid tot een beter begrip van de situatie en context omtrent antibioticagebruik en
-resistentie tussen landen en domeinen.

Versterken van netwerk in de grensregio
De projectleiders, Prof. Jan Kluytmans (Amphia) en Prof. Herman Goossens (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) vinden het i-4-1 Health project een bijzonder waardevol project.  Het heeft belangrijke informatie opgeleverd over het voorkomen van antibiotica resistentie in de grensregio. Het adagium van dit project was: “Als je het niet kunt meten, kun je het niet verbeteren”.

In i-4-1 Health wordt het netwerk tussen ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven aan beide zijden van de landsgrenzen versterkt. Binnen 3 jaar is een eenduidig meetsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd in ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven, scholen en veehouderijen. Daarnaast wordt aan twee innovaties gewerkt: de Infectie RIsico Scan (IRIS) en een Track and Trace Systeem (TTS) voor resistente bacteriën.

Geleerde lessen
Het project heeft de projectpartners geleerd dat er veel verschillen zijn tussen de landen en de deelnemende instellingen. Die verschillen bieden een basis om gericht te verbeteren en door de metingen te herhalen, wordt het effect van de interventies inzichtelijk. Dit project levert daarmee een unieke en belangrijke bijdrage aan de bestrijding van antibiotica resistentie in België en Nederland in de nabije toekomst.

Cofinanciering vanuit de provincie Noord-Brabant
Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project werd mede mogelijk gemaakt door een cofinanciering vanuit de provincie Noord-Brabant. Vier partners binnen het project ontvingen een cofinanciering van de provincie van in totaal € 210.000,- .