Hout en aluminium vloeien samen in innovatieve deur

Hightech productieomgeving voor circulaire en innovatieve garagedeuren

Hoewel raam- en deurkozijnen nog vaak in aluminium worden uitgevoerd, vraagt de consument steeds vaker naar cross-over deuren met aluminium kozijnen en houten panelen die design, duurzaamheid en kwaliteit combineren. Een uitdaging voor het Nederlandse Different Doors, maar in samenwerking met het Vlaamse Ateliers Doumen Kinrooi (ADK) heeft de producent van garage- en voordeuren de handen uit de mouwen gestoken om aan de klantwens te voldoen.

Met dit project zijn we een commitment aangegaan om op lange termijn samen te werken

Project: Hightech productieomgeving voor circulaire en innovatieve garagedeuren

Projectpartners:

Different Doors, ADK

Looptijd:

1 november 2019 – 31 augustus 2020

Financiering:

De productie van zulke innovatieve cross-over poorten en deuren brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Om te beginnen moet de producent zijn productieomgeving zo inrichten dat hij zowel aluminium kozijnen kan produceren als houten deurbladen. Dat zijn twee aparte specialismen, wat minder rendabel is dan een focus op één van de twee. Daarnaast omvat het productieproces twee verschillende materialen met verschillende eigenschappen die vragen om een andere benadering.  Het maken van de aansluiting tussen het houten deurblad en het aluminium kozijn is een technische uitdaging. Tenslotte, vraagt een dergelijke maatwerkdeur om een intensieve samenwerking tussen verschillende leveranciers, zowel op het logistieke- als technische vlak. Dit samenspel kost veel tijd  en dat staat vaak haaks op de  verwachting van de klant die een totaalproduct verwacht  binnen een relatief korte levertermijn.

Een cross-over samenwerking
Om de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden, besloot Different Doors de samenwerking aan te gaan met ADK. Sil Kuppens, eigenaar van Different Doors vertelt: “Onze expertise is hout, terwijl ADK specialist is in aluminium poorten en deuren. Door samen te werken, konden we onze kennis op het vlak van materiaaleigenschappen bundelen en een houten deur met aluminium kozijn ontwikkelen. Binnen het project hebben we veel van elkaar kunnen leren en zijn we samen tot nieuwe inzichten gekomen.”

Integratie in de bedrijfsprocessen
“Het is ons gelukt is om een innovatieve en circulaire cross-over deur te ontwikkelen die helemaal afgestemd kan worden op de klant”, merkt Kuppens tevreden op. “Daarnaast hebben we binnen het project ook het hele productieproces gedigitaliseerd en afgestemd op elkaar. Het is nu volledig geïntegreerd in onze eigen bedrijfsprocessen en in die van ADK. Daardoor kunnen we de klant een kortere doorlooptijd garanderen.”

Sprong gewaagd dankzij CrossRoads2-subsidie
Beide projectpartners zijn heel trots op het eindproduct, maar geven aan de weg ernaartoe ook heel mooi te vinden. “Je ziet samen hoe er telkens stappen gezet worden. Deze intensieve manier van samenwerken met een externe partner is helemaal anders dan wat we gewend waren, maar tegelijkertijd heel leuk.” Over de toegevoegde waarde is Kuppens duidelijk: “Met de steun van CrossRoads2 konden we de risico’s die gepaard gaan met het ontwikkelen van een nieuwe product wegnemen en kwam de samenwerking met ADK sneller van de grond. De subsidie was voor ons het duwtje in de rug om de sprong in het diepe te wagen. Daarnaast heeft de toegankelijke begeleiding en goede ondersteuning vanuit het CrossRoads2-team bijgedragen aan het positieve verloop van ons project.”

Een lange termijn relatie
“Met dit project zijn we een commitment aangegaan met ADK om op lange termijn samen te werken”, aldus Kuppens. “We hebben een innovatief product ontwikkeld, maar daar houdt het uiteraard niet bij op. Een product kan en moet verder evolueren op basis van nieuwe klantbehoeften en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, veiligheid en duurzaamheid. We zullen elkaar blijven uitdagen en ons product verder optimaliseren.”