Overtollige stallen worden luxe groepsaccommodaties

Melkveehouders Harm en Rian Fabrie uit Reusel kochten enkele jaren geleden extra grond rondom hun bedrijf aan. Maar wat te doen met de bijbehorende stallen die deel uitmaakten van de overeenkomst? VABIMPULS dacht mee over een recreatieve invulling en al na vijf maanden lag er een principebesluit.

Harm (37) en Rian (40) Fabrie zijn jonge, bevlogen ondernemers én ouders van drie jonge kinderen. Beiden groeiden op in boerengezinnen. Harm werkte eerst in het bedrijf van zijn vader. Vervolgens nam het stel in 2011 de melkveehouderij van de ouders van Rian over. Er werd uitgebreid, verbouwd en geïnvesteerd. Inmiddels bestaat het bedrijf uit 220 koeien en 120 hectare grond, waarvan 56 hectare in eigendom. In 2014 openden zij op eigen terrein ijsboerderij Fabor, waar ‘loeilekker’ ijs wordt gemaakt, uiteraard van eigen melk. Het bedrijf heeft 3,5 fte in dienst. Met name tijdens het ijsseizoen zijn er extra tijdelijke krachten aan het werk.

Zonder VABIMPULS was dit project nooit zo snel van de grond gekomen

Project: Harm en Rian Fabrie

Programma:VAB Voucherregeling

Projectpartners:

Harm en Rian Fabrie

Looptijd:

13 december 2018 – 13 juni 2019

Financiering:

Extra grond, lege stallen
“Toen de gelegenheid zich voordeed om extra grond rondom ons bedrijf aan te kopen, grepen we die kans”, aldus Harm. “Wel was het zo dat een woonhuis en een groot stallencomplex onlosmakelijk aan de overeenkomst verbonden waren. In dat huis wonen nu de ouders van Rian en één stal gebruik ik voor mijn jongvee. Af en toe wordt er een caravan gestald, maar verder staat het leeg. Die stallen kosten geld.” Tijd dus, om na te gaan denken over een goede invulling van de ruimtes.

Samenwerkende partijen
Jaren geleden al wordt voor De Kempen de behoefte aan extra groepsaccommodaties vastgesteld, onder meer door Harrie Tuerlings (voormalig burgemeester van Reusel-De Mierden). Dit blijkt een lastige opgave, onder meer vanwege de ligging van de Ecologische Hoofdstructuur door het gebied. Een samenwerking met Outdoor Park Reusel is om die reden niet haalbaar. Vervolgens, het is dan 2018, blijkt de familie Fabrie geïnteresseerd. Wiet van Meel, een van de onafhankelijke deskundigen van VABIMPULS, is dan al langer bezig met de aanpak van leegstand in de regio. De familie Fabrie dient een aanvraag in bij VABIMPULS en Van Meel wordt hun begeleidend specialist. Het nog vrij prille idee komt in een stroomversnelling terecht. Van Meel: “In goed overleg met Harm en Rian heb ik het plan breed gedeeld, door direct specialisten op het gebied van recreatie, economie, landschapsarchitectuur, buitengebied en leegstand van gemeente Reusel-De Mierden te betrekken.” Harm: “Een compleet ‘kwaliteitsteam transitie veehouderij’ kwam op bezoek, wel vijf man sterk. Ze stonden er wel even van te kijken dat ze allemaal ruimte in hun agenda moesten maken, maar het heeft wel gewerkt.” Het is Jack van Dijck, op dat moment vanuit de provincie actief als ad interim ruimtelijke bedrijfsfunctionaris in Reusel, die alle partijen bij elkaar en in beweging brengt, essentieel voor een snelle voortgang. Ook de gemeente heeft er echt de schouders onder gezet.

Toeristisch gebied
Het bedrijf van Harm en Rian is al vier generaties familiebezit. In 1926 werden twee ontginningsboerderijtjes, allebei met twaalf hectare woeste grond, gekocht op de voormalige Koppenaardsche Heide. De overgrootouders van Rian bouwden daar hun boerenbedrijf. Inmiddels bijna honderd jaar later is de grond bewerkt tot vruchtbare landbouwgrond, midden in de Kempen. Rian: “Dit is een aantrekkelijk toeristisch gebied dat veel wandelaars en fietsers trekt. Om de hoek liggen Outdoorpark Reusel en Natuurpoort de Brandtoren. Ook in onze ijsboerderij komen veel recreanten. In heel de Kempen is een grote behoefte aan overnachtinglocaties.”

Principeakkoord
De familie Fabrie heeft inmiddels een principeakkoord van de gemeente gekregen voor de bouw van twee groepsaccommodaties, beide met capaciteit voor veertig personen. Rian: “Deze accommodaties bestaan uit aparte kamers voor twee tot vier personen, waarmee we ons richten op het hogere segment.” De komende maanden wordt onderzocht of het bestemmingsplan gewijzigd kan worden en hoe het financiële plaatje eruit komt te zien. Van Meel blijft de familie ondersteunen bij het vinden en inzetten van de juiste mensen.

Kennis
“Zonder hulp was dit project nooit zo snel van de grond gekomen”, benadrukken Harm en Rian. “Er zit veel kennis en knowhow. Maak daar gebruik van en ga niet zelf het wiel uitvinden. De kracht van VABIMPULS is dat ze veel mensen in de regio kent, heel concreet te werk gaat en zo snel de juiste mensen op de goede plek weten te brengen. Dat geeft alle partijen veel vertrouwen.”

Toekomst
Hoe hun toekomst er precies uit gaat zien, weet familie Fabrie nog niet. Rian: “Er hangt nog veel af van de wetgeving en de financiële mogelijkheden. Maar we zijn zeker bereid om onze nek uit te steken. Het melkvee zal altijd het belangrijkste blijven, maar hopelijk komt er een rendabele recreatieve tak bij.” Harm: “Ik ga er helemaal niet vanuit dat onze kinderen verder gaan in het bedrijf, maar mochten ze die plannen wel hebben, dan wil ik ze een bedrijf bieden dat toekomst heeft.”