Ondernemer van de toekomst heeft oog voor mens, dier en milieu

Familiebedrijf Maatschap Habraken uit Riethoven houdt vleeskuikens in verschillende stallen. Twee stallen moesten voor 2024 vernieuwd worden omdat er nog asbest in het dak zat. Aanleiding voor het bedrijf om een stap te zetten in de bedrijfsontwikkeling. Het ging van een kostenreductiestrategie over op een meerwaardestrategie. Een marktconcept waarin diervriendelijkheid, behoud van efficiëntie en een milieuvriendelijkere productie van vleeskuikens centraal staan. Door deze ontwikkeling is Maatschap Habraken gereed voor de toekomst, en kan het familiebedrijf met trots gezonde vleeskuikens blijven produceren op een duurzamere manier.

Voor Maatschap Habraken is het verlagen van de emissies van ammoniak, geur en fijnstof van groot belang om de druk op de directe omgeving te verminderen. Op deze manier wil het bedrijf werken aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het eigen bedrijf maar ook als voorbeeld dienen voor collega-bedrijven met vleeskuikens en andere (pluim-)veesoorten die ook stappen willen zetten om emissies te verminderen. Door deze stap voldoet de stal ruimschoots aan de in de toekomst te verwachten emissienormen.

 Ik vind het belangrijk dat ik kan blijven boeren in deze omgeving. Dat kan alleen als wij met ons bedrijf zo weinig mogelijk overlast veroorzaken.

Project: ECO-vleeskuikenstal

Programma:POP3 Brabant

Projectpartners:

Maatschap Habraken

Looptijd:

01 juli 2018 – 30 juni 2020

Financiering:

Omgevingsdialoog

Frank Habraken, derde generatie in het bedrijf vertelt: “‘Ik denk dat het belangrijk is dat je er met je omgeving alles aan doet om ervoor te zorgen dat je met elkaar op goede voet staat. Als ik met mijn buurman niet meer door één deur kan, kan ik mijn bedrijf sluiten of moet hij zijn biezen pakken. Ik heb daarom een omgevingsdialoog gevoerd waar zo’n 70 á 80 mensen uit mijn omgeving bij aanwezig waren. Daaruit is enorm veel wederzijds begrip ontstaan. We moeten het tenslotte toch allemaal samen doen op een paar vierkante kilometer. Voor mij is het belangrijk dat ik kan blijven boeren en dat ik in deze omgeving kan blijven wonen en werken. Dat kan alleen als wij met ons bedrijf niet te veel overlast veroorzaken. We zullen dus echt duurzamer moeten worden.”

Beter voor mens, dier en milieu

De twee oude stallen zijn vervangen door een nieuwe emissiearme stal. Op het dak van de nieuwe stal worden ECO-units geplaatst. Een ECO-unit filtert zowel de ingaande als de uitgaande lucht van de stal en houdt de temperatuur in de stal stabiel zonder invloeden van buitenaf. Simpel gezegd betekent dit, dat de warme lucht in de zomer en koude lucht in de winter door de ECO-units worden geconditioneerd. De geconditioneerde lucht de stal in zonder dat bijvoorbeeld de relatieve luchtvochtigheid in de stal beïnvloed wordt.

Habraken vervolgt zijn verhaal: “Wat wij nu doen is uniek. Het systeem is wel al gebruikt voor leghenstallen, maar in stallen voor vleeskuikens is het volledig nieuw. Het klimaat is voor het kuiken heel belangrijk. Als je dat zo ideaal mogelijk houdt, merk je dat direct. Het kuiken groeit beter, heeft minder voer per kilo gewicht nodig en ook de algemene gezondheid van het kuiken is beter. Met de conditionering van deze stal creëren we een optimale situatie waarin het kuiken de kans heeft zo evenwichtig en gezond mogelijk te groeien.” Een belangrijke verbetering die gerealiseerd wordt met de ECO-units is de verminderde uitstoot van ammoniak.  Als het kuiken gezond is, verteert het zijn voer beter. Dat betekent minder ‘natte mest,’ een drogere stal en daardoor minder uitstoot van ammoniak. “Een win-win voor mens, dier en milieu en daar gaat het ons om”, vat Habraken samen.

Door de bouw van een nieuwe stal is bovendien het aantal vierkante meters  staloppervlak toegenomen. De tussenruimte tussen de twee oude stallen is nu een onderdeel geworden van de nieuwe stal. Het aantal kuikens is echter gelijk gebleven. Frank Habraken vertelt: “Ik had wel ideeën over hoe de nieuwe stal eruit moest zien. Ik heb een vergunning voor 210.000 kuikens op ons bedrijf en die vergunning behouden we ook. Ik ben geen voorstander van schaalvergroting. Doordat de kuikens nu meer ruimte hebben, neemt het dierenwelzijn toe.”

POP3-subsidie

Voor de realisatie van de ECO-units en de nieuwe stal was veel geld nodig. “Gelukkig is de aanvraag van de  POP3-subsidie gelukt, want zonder deze subsidie was mijn hele plan niet van de grond gekomen. Ik ben zelfs overgestapt naar een andere bank om de totale financiering geregeld te krijgen. Maar uiteindelijk is het allemaal goedgekomen,“ besluit Habraken lachend.