Ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar voor vernieuwing en verduurzaming agrofoodsector

De provincie Noord-Brabant stelt ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar om innovatieve samenwerkingsprojecten mogelijk te maken voor de vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. De subsidie is afkomstig uit het Europees POP3-programma en bestaat voor de helft uit cofinanciering van de provincie. Projecten kunnen ingediend worden van 11 maart 2019 (9.00 uur) tot en met 23 april 2019 (17.00 uur). Stimulus Programmamanagement voert de regeling uit.

De nieuwe Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 waarin deze maatregel verwerkt is, is vanaf heden gepubliceerd. Hieronder vindt u alvast een korte samenvatting. Meer informatie vindt u in de factsheet.

De openstelling is gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp wordt gemaakt voor brede toepassing ervan in de praktijk van de landbouw- en agrofoodsector. Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband (waarvan minimaal één agrariër) die na honorering van de subsidieaanvraag automatisch onderdeel vormen van het Europees netwerk voor Innovatie (EIP).

Projectbeoordeling
Voor de beoordeling van alle aanvragen wordt een tendersysteem gehanteerd. Dit houdt in dat ingediende projecten, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig worden beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling. Daarbij worden zij onderling vergeleken en gerangschikt.

De provincie organiseert samen met Stimulus Programmamanagement een voorlichtingsbijeenkomst over deze openstelling. Deze voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 februari 2019 om 15.00u op het provinciehuis. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met 25 februari 2019 per mail bij Corien Coret (ccoret@brabant.nl).

Nadere informatie over deze en andere openstellingen vindt u terug op de website van POP3 Brabant.