Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers gesloten per 7 februari 2020

Van 2 december 2019 (09:00 uur) tot en met 7 februari 2020 (17:00 uur) kunnen jonge landbouwers (JoLa) ter ondersteuning om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren subsidie aanvragen binnen het POP3 Brabant programma. Er is in totaal 560.000 euro beschikbaar gesteld. Iedere jonge landbouwer kan eenmalig maximaal 20.000 euro subsidie ontvangen binnen de maatregel met een maximaal percentage van 30 procent op het totale investeringsbedrag. In afwijking van voorgaande JoLa-openstellingen is de maximale projectperiode twee jaar na het moment van subsidieverlening.

Landelijke investeringslijst met duurzaamheidscores
Er wordt binnen deze regeling gewerkt met een landelijke investeringslijst. Elke provincie heeft daarbij de mogelijkheid nadere keuzes te maken. Deze investeringslijst treft u in bijlage 1 van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020. Aan elk van de type investeringen zijn duurzaamheidscores toegekend. Bij overtekening krijgen investeringen met de hoogste score voorrang. Voor de voorgaande openstellingen binnen deze maatregel bestond grote belangstelling, waarbij steeds sprake van was een ruime overtekening. Hierdoor zijn de investeringen in de lagere categorieën niet voor subsidie in aanmerking gekomen. De verwachting is dat ook deze openstelling zal worden overtekend.

Meer informatie over de openstelling leest u in de Subsidieregeling, paragraaf 2.4 en het algemene hoofdstuk 1. Verder wordt deze openstelling in zijn geheel door RVO uitgevoerd. Zie voor meer informatie over de openstelling en het aanvragen van de subsidie de website van RVO.