Nieuwe publicatie met Europese projecten voor Arbeidsmarkt, Kennis en Onderwijs

De provincie Noord-Brabant werkt aan een internationale economie en -arbeidsmarkt waarin grenzen geen belemmeringen vormen voor burgers en bedrijven. Via EU-subsidieprogramma’s steunt de provincie projecten die het internationaal werken, leren en ondernemen aan beide zijden van de grens bevorderen. Dit draagt bij aan duurzame versterking van de Brabantse economie & arbeidsmarkt.

Projecten in 2021
In het online magazine staat een actueel overzicht van de Europese Human Capital projecten die met inhoudelijke en financiële steun van de provincie, lopen in 2021. Het zijn projecten in Brabant op het gebied van arbeidsmarkt, kennis en onderwijs die mogelijk gemaakt zijn met Europese subsidieprogramma’s t/m 2021.

Innovatie voorop
In alle projecten staat verhoging van de innovatiekracht in (top)sectoren & regio’s voorop en wordt ingezet op verdere vermindering van de barrièrewerking van de grens. Zo is het project ‘Taal verbindt’ een mooi voorbeeld waarin het wegnemen van de taal- en cultuurbarrière tussen Duitsland en Nederland centraal staat. Of de ‘Digital Twin Academy ‘: door dit project kunnen digitale tweelingen aan jonge en/of werkloze mensen gedemonstreerd worden om hen aan te trekken voor nieuwe beroepen en bedrijven. Ook ‘Care to Adapt’ is gestart in 2021. Dit project zorgt voor nauwere aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod in de ruime zorgsector. Dat doen ze via een praktijk-georiënteerd grensoverschrijdend coaching- en opleidingstraject. Hiermee wordt de innovatiebereidheid en het adaptief vermogen van zorg- en welzijnorganisaties en hun medewerkers versterkt. Verder ook veel aandacht voor de agrarische sector via trainingen, workshops, demonstraties en coaching van ondernemers en hun personeel.

Samenwerking
Het magazine is tot stand gekomen in samenwerking met Stimulus. Volg de ontwikkelingen van de nieuwe Europese subsidieprogrammaperiode 2021-2027 op deze website en de Brabantse economie en arbeidsmarkt op www.brabant.nl en www.toekomstbehendigbrabant.nl.