Hulp voor subsidieaanvraag fysieke investeringen agrofood.

Bent u een jonge veehouder en wilt u een subsidie aanvragen voor de openstelling fysieke investeringen maar  twijfelt u hoe u dit het beste kan doen? De provincie Noord-Brabant stelt voor deze groep ondernemers een adviseur beschikbaar  om te helpen met het aanvragen van een POP3 subsidie voor de openstelling fysieke investeringen. De adviseur is voor ondernemers die hun stallen moeten moderniseren om aan de strengere emissie-eisen te voldoen naar aanleiding van het provinciale besluit hierover in 2017. Aanvragen voor POP3-subsidie kunnen worden ingediend tussen 7 januari 2019, 09.00 uur en 25 februari 2019, 17.00 uur.

Wilt u een aanvraag indienen? Neemt u dan contact op met Stimulus via 040-237 5904 of pop3@stimulus.nl. Blijkt uit dit gesprek dat u voldoet aan onderstaande voorwaarden dan wordt u in contact gebracht met de aanvraag adviseur.

Voorwaarden

  • U bent een Brabantse veehouder;
  • U bent niet ouder dan 40 jaar op moment dat u de aanvraag indient;
  • U wilt  een aanvraag indienen voor POP3-maatregel fysieke investering landbouwbedrijf;
  • De fysieke investering is gericht op het verlagen aan de ammoniakemissie van stallen zodat aan de verordening Natuurbescherming kan worden voldaan.

De eerste 12 uur van het advies worden vergoed. Heeft u meer uren nodig dan worden deze in rekening gebracht door de aanvraag adviseur.

Meer informatie

Meer informatie over de openstelling fysieke investeringen agrofood vindt u hier.