Halfjaarlijkse inventarisatie brengt Europese subsidie voor regionale ontwikkeling in Zuid-Nederland in kaart

De Europese Unie verleent jaarlijks heel wat Europese subsidie voor regionale ontwikkeling in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Stimulus Programmamanagement monitort de verlening van deze Europese subsidie aan projecten met organisaties die zijn gevestigd in Zuid-Nederland. Ieder half jaar actualiseert Stimulus de monitoring op basis van de bijgewerkte database van onderzoeks- en adviesbureau ERAC. In dit bericht vindt u de inhoudelijke informatie over het inventarisatierapport met peildatum van 1 september 2021.

Hoofdlijnen van de inventarisatie

Vanaf het beging van de huidige programmaperiode 2014-2020 tot aan de peildatum van 1 september 2021 is binnen 6.762 projecten in totaal 1,57 miljard euro aan Europese subsidie toegekend aan 4.839 unieke organisaties in Zuid-Nederland. Sinds het inventarisatierapport van peildatum 1 maart 2021 betekent dit een toename van 156 projecten en 61 miljoen euro aan Europese subsidie. Het monitoringsysteem bevat de verleende subsidies binnen de grootste en belangrijkste Europese programma’s en fondsen. Hieronder vallen onder andere de programma’s OPZuid, POP3 Brabant en Interreg, die onder het beheer van Stimulus vallen.

Alle details rondom deze cijfers vindt u in het volledige rapport. Bekijk het rapport hier: ‘Inventarisatie Europese subsidie Zuid-Nederland d.d. 28-10-2021’.

Cumulatieve groei toegekende Europese subsidie per provincie