EU-Fondsenwijzer wijst weg naar Europese fondsen en subsidies

Op donderdag 14 oktober is de Europese fondsenwijzer gepubliceerd, een handige online tool voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties die op zoek zijn naar de juiste financiering voor een project. In de EU-fondsenwijzer staan Europese fondsen en subsidies op een centrale plek toegankelijk bij elkaar.

Weg naar juiste Europese subsidiemogelijkheid

We staan voor een aantal grote transitieopgaven waarvoor investeringen noodzakelijk zijn. Voor Zuid-Nederland staan belangrijke opgaven geïdentificeerd in de RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027.  Deze transities vergen grote investeringen om tot een maatschappelijk en economische impact te komen. De EU-fondsenwijzer kan u helpen de juiste Europese subsidiemogelijkheden voor initiatieven die bijdragen aan de transitieopgaven te bepalen.

Betere vindbaarheid

De subsidiemogelijkheid welke voortvloeit uit de Europese fondsenwijzer kan een regeling omvatten die onder het beheer van Stimulus Programmamanagement valt. Via de fondsenwijzer hopen wij nog beter vindbaar te zijn voor potentiële aanvragers.

De fondsenwijzer zal het tevens vergemakkelijken om subsidies voor vervolginvesteringen, van projecten die eerder gefinancierd zijn onder een van onze programma’s, te vinden. Of door juist als basis te dienen voor het vinden van financiering voor voortrajecten, voordat het initiatief concreet genoeg is om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de door Stimulus beheerde programma’s.

Tips voor vergroten slaagkans

Onze programmamanager Sacha Koppert maakte onderdeel uit van het panel bij de lancering van de subsidiewijzer. Haar tip om de slaagkans van een projectaanvraag te vergroten is: “Zoek een regeling bij uw project, en niet andersom. Kijk vervolgens zorgvuldig of uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden. Een goed uitgewerkt projectplan naar de beoordelingscriteria is cruciaal, evenals het betrekken van de juiste partners.”

Werk in uitvoering

De trekker van de EU-fondsenwijzer bij Europa decentraal Gertrude Kort vertelt dat zij in de praktijk de behoefte aan een dergelijke tool zag. “Het instrument is nu gelanceerd en we zijn er trots op. Maar Europese fondsen veranderen en we willen de ervaringen van gebruikers inzetten om de tool nog beter te maken. Het blijft werk in uitvoering. Aarzel dan ook niet om contact met het kenniscentrum op te nemen.”

De EU-fondsenwijzer is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) & Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en Kenniscentrum Europa decentraal. Bekijk hier een video met een korte toelichting. Heeft u de lancering gemist en wilt u deze terug kijken? Bekijk deze dan hier.

De Europese fondsenwijzer