Eerste openstelling middelen Economisch Herstelfonds voor Brabantse agrariërs per 20 december

Wilt u als landbouwer uw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19)? Of gaat u samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf.

Aanvragen subsidie

Subsidie kan aangevraagd worden bij RVO in de periode van 20 december 2021, 09:00 uur tot en met 14 februari 2022, 17:00 uur. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit legt momenteel een laatste hand aan de subsidieregelingen voor groen-economisch herstel van de landbouwsector. Als deze regelingen definitief zijn leest u meer hierover op deze pagina van RVO.

Budget EHF voor POP3+-programma

Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers dat dient als tegemoetkoming voor de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. Nederland ontvangt uit het EHF een totaalbudget van € 52,4 miljoen. Dit budget wordt toegevoegd aan het bestaande plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2021 en 2022 (POP3+). Het doel van het EHF sluit namelijk goed aan op het programma van POP3+. U leest meer over de invulling van het EHF binnen POP3+ in de Kamerbrief van 8 juli 2021.

Voorwaarde

Het herstelfonds is opgericht om subsidie te verstrekken voor economisch herstel en verduurzaming van de sector. Daarmee levert het een bijdrage aan actuele vraagstukken rond milieu en klimaatverandering. Een voorwaarde voor het gebruik van het budget uit het fonds is daarom dat de maatregelen voor het herstel aan dienen te sluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie.

Meer informatie

Op 26 oktober 2021 verzorgde RVO 2 webinars over de subsidies voor het groen-economisch herstel van de landbouw. Hierin gaven zij uitleg over de subsidies en tips voor het aanvragen. U kunt de webinars terugkijken via onderstaande hyperlinks:

Beeldkenmerk POP3 Brabant