Belangrijke informatie voor POP3- en POP3+ -begunstigden

Vandaag is er een nieuwsbrief verstuurd naar alle POP3/POP3+ projecten die subsidie verleend hebben gekregen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 of het POP3+) en in uitvoering zijn. In de nieuwsbrief worden zij  over de volgende belangrijke onderwerpen geïnformeerd.

  • Wijzigingen? Altijd eerst melden voordat u begint!
  • Communicatie uitingen en publicatievoorwaarden

Nieuwsbrief gemist? In dit bericht zetten we alles nog even voor u op een rijtje:

1)Wijzigingen? Altijd eerst melden voordat u begint!

In de verleningsbeschikking wordt verwezen naar het door u bij de subsidieaanvraag ingediende projectplan met daarin de projectactiviteiten die u wilt gaan uitvoeren en de te realiseren resultaten. De aanvrager is verplicht de aanvraag conform het projectplan en de verleningsbeschikking uit te voeren. Verandert er toch iets in uw project ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan en verleningsbeschikking?

Bijvoorbeeld:

  • u wilt nieuwe of andere kosten maken waar nog niet eerder subsidie voor is verleend,
  • u wilt een andere investering doen dan die is verleend, of
  • u wilt een verleend projectonderdeel niet of maar gedeeltelijk uitvoeren.

Doe dan altijd eerst een wijzigingsverzoek.

Wijzigingen kunnen alleen tijdens de uitvoering worden ingediend. Na afronding van het project, bij de vaststelling, kunnen geen wijzigingsverzoeken meer worden meegenomen. De subsidieverstrekker is in dat geval gehouden aan wat is verleend.

2) Voer de wijziging pas uit ná melding van de wijziging

Gewijzigde kosten kunnen pas gemaakt worden ná melding van de wijziging. Is de wijziging niet vooraf tijdig gemeld, dan kunnen gewijzigde kosten afgewezen worden bij een betaalverzoek, kan u gekort worden op uw subsidie of kan uw subsidie op nihil vastgesteld worden.

Voor meer informatie en voorbeelden van wijzigingsverzoeken zie Handboek POP3 (Handboek aanvragers POP3/POP3+ subsidie, versie mei 2021 | Publicatie | Netwerk Platteland)

3) Communicatie uitingen en verplichte publicatievoorwaarden tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoering van uw POP3/POP3+ project hoort u het publiek te informeren over de ontvangen subsidie. Hoe u dit doet is mede afhankelijk van de hoogte van de toegezegde subsidie. Deze verplichting gaat in vanaf het moment dat u uw verleningsbeschikking ontvangt.

Heeft u een website voor professioneel gebruik en is er een relatie met uw project? Dan moet u altijd uw project en de POP3 ontvangen steun vermelden op de website. Doe dit volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Handboek POP3. (Handboek aanvragers POP3/POP3+ subsidie, versie mei 2021 | Publicatie | Netwerk Platteland) Hier vind u de juiste slogans en logo’s.

Stuurt u zelf een nieuwsbrief, een uitnodiging of communiceert/publiceert u op een andere manier over uw project? Dan moet u altijd de POP3 ontvangen steun vermelden volgens de voorgeschreven voorwaarden.

4) Verplichte plaatsing informatiebord vanaf de start uitvoering

Bij grotere projecten vanaf 50.000 euro aan steun gelden er aanvullende voorwaarden. Het is dan bijvoorbeeld verplicht om vanaf de startdatum van het project een informatieplaquette of -bord te plaatsen bij de projectlocatie op een voor het publiek goed zichtbare plek gedurende de uitvoering. Leg dit vast en een bewijs van plaatsing dient u aan te leveren bij het eerste contact met de provincie.

Heeft u niet of niet tijdig gepubliceerd over uw project volgens de voor u geldende voorwaarden? Dan kan u bij vaststelling een sanctie opgelegd krijgen van maximaal 5% van de vast te stellen subsidie.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze onderwerpen? Kijk dan eerst op de website van uw provincie en in het Handboek POP3 (Handboek aanvragers POP3/POP3+ subsidie, versie mei 2021 | Publicatie | Netwerk Platteland). Voor overige vragen kunt u mailen naar pop3@stimulus.nl of bellen naar 040 237 59 04.