Stand van zaken Europese programma’s vanaf 2021

Europa is in beweging en wij houden u middels dit nieuwsbericht en ingesloten factsheet graag op de hoogte van de huidige ontwikkelingen voor de komende begrotingsjaren van de Europese programma’s die van belang zijn voor Zuid-Nederland. In juli 2020 heeft de Europese Raad een nieuw voorstel neergelegd voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. Het pakket van € 1.074 miljard wat voort gekomen is uit dit nieuwe voorstel geeft een overzicht van de mogelijkheden voor de komende begrotingsjaren. Het MFK is aangevuld met een pakket van € 750 miljard in het kader van coronaherstel.

De Europese programma’s die van belang zijn voor Zuid-Nederland betreffen: het OPZuid 2021-2027, REACT-EU, het Just Transition Fund (JTF), de Recovery en Resilience Facility (RRF), Interreg en het POP3+. Van elk programma komt het doel, het achterliggend kader, het verwachte budget, de stand van zaken en het verwachte startmoment aan bod in deze factsheet.

Meer inhoudelijke informatie over de totstandkoming van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) en hoe deze vertaald wordt naar de diverse programma’s vindt u op deze webpagina.

 

 

Afbeelding van factsheet stavaza Europese programma's vanaf 2021
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier