REACT-EU regeling gepubliceerd

Wanneer u het online webinar ‘Samen bouwen aan de toekomst van Zuid-Nederland’ van deze ochtend bijgewoond heeft, heeft u het vernomen: de subsidieregeling voor REACT-EU voor Zuid-Nederland is deze middag op de website van Stimulus gepubliceerd.

REACT-EU is een directe reactie is van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie. De EU stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s. Daarvan gaat 49,5 miljoen euro naar Zuid-Nederland. Om de middelen zo snel mogelijk weg te kunnen zetten, wordt REACT-EU uitgevoerd binnen de kaders van de lopende EFRO-programma’s, zoals OPZuid. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf maatschappelijke transities. Daarnaast heeft elke provincie specifieke subsidiabele activiteiten benoemd die van belang zijn voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Meer informatie over de subsidiabele activiteiten per provincie vindt u in de factsheet.

Alle subsidiabele activiteiten passen binnen binnen de kaders van de nieuwe RIS3 2021-2027 (op de hogere TRL-niveaus 6-9) en toekomstgerichte vernieuwing. Naast technologische innovatie is er ruimte voor projecten met sociale en / of organisatorische innovatie, waarbij er aantoonbaar sprake moet zijn van een vernieuwende component.

Zuid-Nederland heeft als missie om vanuit haar specifieke kracht innovatie te stimuleren die economische impact heeft in Zuid, én op regionale én (internationale) schaal tot maatschappelijke impact leidt. Vijf grote transities staan daarbij centraal, die zowel op mondiale schaal alsook specifiek in Zuid spelen en aansluiten op de thema’s van de Green Deal: de energie-, grondstoffen-, klimaat-, landbouw- en voedings- en gezondheidstransitie. Via innovatie kan Zuid-Nederland in deze transities oplossingen ontwikkelen die leiden tot maatschappelijke impact in en buiten Zuid-Nederland en die economisch perspectief hebben.

De uitdaging bestaat eruit om via toekomstgerichte investeringen sterker uit de crisis te komen en daarbij een zo groot mogelijk deel van de zwaar getroffen sectoren te behouden in termen van activiteiten, bedrijvigheid en banen. Het inhoudelijk kader van REACT-EU wordt in deze factsheet nader toegelicht. De volledige subsidieregeling vindt u hier.

Het loket van de eerste openstelling gaat open op maandag 29 maart 2021 om 09:00 uur. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 16 april 2021 17:00 uur via onze webportal. De subsidieregeling en formats van de benodigde documenten vindt u hier.

De tweede openstelling zal plaatsvinden van 26 april 2021 09:00 uur tot en met 28 mei 2021 17:00 uur. Meer informatie over deze openstelling volgt later.

REACT-EU middelen zijn onderdeel van de reactie van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.
Afbeelding van de factsheet van het inhoudelijk kader voor REACT-EU