Openstelling Productieve investeringen Noord-Brabant gesloten

Op 18 maart sloot om 17:00 uur de openstelling productieve investeringen Noord-Brabant van het GLB 2023-2027 programma. Er zijn 476 aanvragen ingediend. Hiermee is voor meer dan € 17 miljoen subsidie aangevraagd. Voor iedere regeling is het beschikbare budget overvraagd.

Binnen deze openstelling kon subsidie aangevraagd worden voor de regelingen ‘Productieve investeringen Groen blauw – Landbouw & natuur’, ‘Productieve investeringen Groen blauw – Water’ en ‘Productieve investeringen Groen blauw Jonge landbouwer’. In onderstaande tabel ziet u de verdeling van de aanvragen en subsidie per regeling.

Regeling Aantal Beschikbare GLB-subsidie Aangevraagde GLB-subsidie
Productieve investeringen Groen blauw – Landbouw & natuur 220 € 1.204.000 € 7.497.777,78
Productieve investeringen Groen blauw – Water 74 € 2.256.000 € 2.934.631,92
Productieve investeringen Groen blauw Jonge landbouwer 182 € 1.420.000 € 6.777.687,80
Totaal 476 € 4.880.000 € 17.210.097,50

Volledigheid en ranking

De eerste stap in het beoordelingsproces is de toets op volledigheid en de beoordeling op de weigeringsgronden die in de regeling benoemd worden. Aanvragen die deze eerste toets niet doorstaan, zullen niet in behandeling worden genomen en worden afgewezen.

Van de volledige aanvragen zullen de aangevraagde investeringen geïnventariseerd worden, zodat bekend is hoeveel punten aan een aanvraag toegekend kunnen worden. Vervolgens zal een notaris de complete aanvragen loten om tot een definitieve rangschikking te kunnen komen. Daarna zal de financiële en subsidie technische toets plaats vinden om de beoordeling af te kunnen ronden. Er zal binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode een beslissing genomen worden over de ingediende subsidieaanvragen.