Openstelling “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen waterdoelen” blijkt een succes

In de periode van 4 juni tot en met 16 juli 2018 konden landbouwondernemers een subsidieaanvraag indienen voor modernere machines en installaties om innovatie en duurzaamheid te bevorderen. De belangstelling voor deze subsidieregeling bleek enorm: 226 Brabantse agrariërs dienden hun aanvragen in voor een totaal gevraagd subsidiebedrag van bijna 11 miljoen euro.

Het beschikbare budget bedraagt 3 miljoen euro, bestaande uit 2 miljoen euro voor precisiebemesting en beter bodembeheer en maximaal 1 miljoen euro voor investeringen voor het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf.

Het POP3-team ontfermt zich momenteel over de toetsing van de ingediende projectaanvragen. De aanvragen worden beoordeeld via een puntensysteem per categorie.
De projecten die de meeste punten behalen, zullen als eerste gehonoreerd worden.

In deze infographic kunt u zien welke stappen er genomen moeten worden vanaf het beschikbaar komen van de subsidieregeling tot en met de afronding van uw project wanneer u POP3 subsidie ontvangen heeft.

Heeft u verdere inhoudelijke vragen?
Neemt u dan contact op met onze adviseurs via pop3@stimulus.nl of 040-237 59 04.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier