Nieuwe openstelling OPZuid gericht op topclusters Maintenance, Biobased en Logistiek

Het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland OPZuid wordt per 3 december 2018 opnieuw opengesteld. Dit betekent dat bedrijven, kennisinstellingen en steden weer financiering kunnen krijgen voor innovatie.

Programmaprioriteit 1B1: Versterking Innovatiesysteem

Binnen de nieuwe openstelling kunnen projecten ingediend worden, die bijdragen aan versterking en verbreding van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem, specifiek binnen de topclusters Maintenance, Biobased en Logistiek en het stimuleren van open innovatie binnen deze clusters door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen. Samenwerking staat daarbij centraal. Samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers. Maar ook: samenwerking in nieuwe combinaties. Cross-overs vanuit de genoemde topclusters met andere nationale en internationale topclusters.

Van idee tot aanvraag

Om potentiële aanvragers te helpen tot een kwalitatief goede projectaanvraag te komen, organiseren we in elke provincie een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangt u informatie over de inhoud en mogelijkheden van de openstelling, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven we u tips en tricks. Daarnaast kunt u inspiratie opdoen uit het verhaal van een ondernemer met een lopend 1B1-project en krijgt u volop gelegenheid tot netwerken.

Bijeenkomsten

Datum Tijd Plaats
11-12-2018 15:00-18:00 uur Venlo (de PowerPoints zijn beschikbaar onder Voorlichting)
18-12-2018 15:00-18:00 uur Breda
17-01-2019 14:30-17:30 uur Vlissingen

In het kader van projectontwikkeling over provinciegrenzen heen, nodigen we Zeeuwse partijen van harte uit om de bijeenkomst in Breda bij te wonen.
De bijeenkomst op 17 januari in Vlissingen heeft het karakter van een vervolgbijeenkomst waarin de focus zal liggen op het opwerken van projectideëen binnen de thema’s Maintenance en Logistiek.

Aanmelden

U kunt deelnemen door een mail te sturen naar communicatie@stimulus.nl met in ieder geval de volgende gegevens:

  1. Uw voorletter en achternaam
  2. De naam van uw organisatie
  3. Uw mailadres en telefoonnummer
  4. Uw keuze voor de bijeenkomst(en): Vlissingen – Venlo – Breda
  5. Uw keuze voor deelname aan de thematische workshop: Maintenance OF Biobased OF Logistiek

U bent van harte welkom bij meerdere bijeenkomsten.

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met het programma en nadere informatie over de locatie.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier