Nieuwe Europese subsidiemogelijkheden voor ondernemers in mei-juni 2017

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De openstelling van de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” (1B2) maakt deel uit van het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid). Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Kwaliteit projectaanvragen

Aanvragers kunnen hun project indienen tussen 15 mei en 23 juni 2017 17:00 uur via de webportal van Stimulus Programmamanagement. In totaal is € 8.250.000 subsidie beschikbaar. Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem, waarbij projecten onderling vergeleken worden op basis van de OPZuid-criteria. Een onafhankelijk deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen. Een zesje is niet goed genoeg; alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Een belangrijke opmerking van de deskundigen is dat het niet alleen om de projecten zelf gaat, maar ook wat er daarna gebeurt. Is er een daadwerkelijk marktperspectief? Hoe is de businesscase opgebouwd?

De lat ligt hoog. Aanvragers kunnen daarom terecht bij de provinciale OPZuid-contactpersonen en uitvoeringsorganisatie Stimulus Programmamanagement voor hulp bij het opstellen van een goede businesscase en projectaanvraag. Of het nu gaat om het bespreken van de mogelijkheden en onmogelijkheden, het toetsen van een idee of de beoordeling van concept projectinitiatieven op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Ga via deze link naar de contactgegevens van onze collega’s. De subsidieregeling en aanvraagformulieren vindt u onder het kopje documenten.

Verschil met 1B2-subsidieregeling van 2015

In vergelijking met de subsidieregeling 1B2 uit voorjaar 2015 is het maximale subsidiebedrag voor individuele projecten verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. Het minimale subsidiebedrag voor R&D samenwerkingsprojecten is € 350.000; het maximum voor R&D samenwerkingsprojecten is ongewijzigd € 750.000 gebleven .

Verschil tussen OPZuid 1B2 en MIT Zuid R&D-projecten

Voor de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT Zuid) kunnen van 3 juli tot en met 7 september 17.00 uur, R&D samenwerkingsprojecten worden ingediend. Waar OPZuid werkt met de vereiste van crossovers, is deze vereiste in MIT Zuid niet aanwezig. Omdat OPZuid een Europese regeling is en MIT Zuid een landelijke regeling, zijn bovendien de administratieve lasten voor aanvragers in MIT Zuid lager. Enkele andere verschillen tussen beide regelingen leest u in onderstaande tabel:

OPZuid 1B2 “Valorisatievermogen MKB” MIT Zuid “R&D samenwerking”
Doelgroep Primair MKB (aanvrager), maar ook grootbedrijf en kennisinstelling kunnen in samenwerking met het MKB subsidie ontvangen Enkel MKB’ers kunnen subsidie ontvangen

 

Subsidiehoogte individuele projecten; subsidie-percentage Maximaal € 250.000; 25% Niet mogelijk
Subsidiehoogte projecten R&D samenwerking Minimaal € 350.000 –

maximaal € 750.000; 35%

Maximaal € 350.000; 35%
Crossover Vereiste Verdeelcriterium, maximaal 10 op 100 punten te verdienen
Openstelling-termijn 15 mei 2017 – 23 juni 2017; 17.00 uur 3 juli 2017 – 7 september 2017, 17.00 uur

 

Subsidieplafond € 8.250.000 € 7.324.800

 

In de 1B2-subsidieregeling en MIT Zuid-subsidieregeling kunt u de precieze voorwaarden vinden die aan projecten worden gesteld.

Op zoek naar inspiratie? Kijk dan eens naar de 1B2-projecten en MIT Zuid-projecten

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier