Openstellingsdata MIT Zuid 2022 bekend

Ook in 2022 kan uw project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. De openstellingsdata zijn als volgt:

  • Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 12 april 2022 9.00 uur tot 9 september 2022 17.00 uur;
  • Voor MIT R&D samenwerking (tenderprocedure): 1 juni 2022 9.00 uur tot 13 september 2022 17.00 uur.

De opzet van het instrumentarium in 2022 kent geen significante wijzigingen vergeleken met MIT 2021. Het missiegedreven innovatiebeleid betekent dat binnen MIT Zuid 2022 innovaties gericht dienen te zijn op één van de onderstaande maatschappelijke missies (1 t/m 4) of op één van de Sleuteltechnologieën (nr. 5). Deze vijf thema’s worden nader toegelicht binnen de kennis- en innovatie agenda’s op onze website.

  1. Energietransitie en duurzaamheid;
  2. Landbouw, water en voedsel;
  3. Gezondheid en zorg;
  4. Veiligheid;
  5. Sleuteltechnologieën.

De nieuwe subsidieregeling bestaat uit twee paragrafen (Haalbaarheid en R&D Samenwerking) en beschrijft de vereisten waar aanvragen aan dienen te voldoen. Daarnaast bevat de regeling twee bijlagen, zijnde een nadere uitleg van onder andere de vijf kennis- en innovatie agenda’s en de toelichting over de regeling. In de toelichting op de regeling zijn de verschillende artikelen waar toepasselijk verduidelijkt.

Naar aanleiding van de wijzigingen in de regeling is ook ons aanvraagformulier gewijzigd. Het nieuwe aanvraagformulier treft u op onze website, onder documenten.

 

 

afbeelding van het hulpmiddel voor het meenemen van KIA's in uw projectaanvraag

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier