Uitslag loting MIT Haalbaarheidsproject 2024

Op de eerste dag van de openstelling van MIT Haalbaarheidsproject (9 april 2024) zijn 279 volledige aanvragen ingediend. Op dinsdag 16 april heeft de loting plaatsgevonden om de rangschikking van de aanvragen vast te stellen. Hier is de uitslag van deze loting te vinden. Aan de publicatie van deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Aan de hand van deze rangschikking gaat Stimulus Programmamanagement verder met de behandeling en beoordeling van de aanvragen. Alle aanvragers ontvangen binnen de beslistermijn een besluit over de aanvraag.

Afbeelding MITZuid programma