Loket MIT Zuid Haalbaarheid gesloten

In totaal zijn op de eerste dag (12 april jl.) 392 aanvragen ingediend voor MIT Haalbaarheid. Met deze ingediende aanvragen is het subsidieplafond van € 3.424.000 naar verwachting bereikt. Daarom is de webportal per 14 april 2022 gesloten.

De komende tijd worden de projectaanvragen beoordeeld op innovativiteit, stimulerende werking, economisch perspectief en uitvoerbaarheid van het project.

Beslissingen op de aanvragen worden uiterlijk in week 35 gecommuniceerd.

Bordje met tekst gesloten erop

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier