Smart Development & Maintenance Vertical Integrated Platform

Waarom
Het ontwikkelen van nieuwe productiemachines is een zeer kostbaar en tijdrovend proces. Het ontwikkelproces kent meerdere iteratieslagen waarin doorgaans sprake is van diverse fysieke prototypes alvorens een commerciële versie op de markt gebracht kan worden. Producenten zoeken naar goedkopere en effectievere oplossingen. De markt heeft middels duidelijke signalen te kennen gegeven een softwareontwikkelingsplatform nodig te hebben. Het vormt de oplossing die voor de systeembouwwereld hét antwoord is op de uitdagingen van Industrie 4.0.
Wat
Dit project heeft tot doel een softwareontwikkelingsplatform te ontwikkelen dat producenten van productiemachines in staat stelt om virtueel, en Model Driven, een machine/productieproces te ontwikkelen, waarbij de transitie naar hardware pas aan de orde komt, wanneer de protofase op zowel hard- als softwaregebied virtueel is afgerond. Met dit platform kan in de meeste gevallen worden volstaan met 1 in plaats van 3 a 4 fysieke prototypes, hetgeen flinke kostenbesparingen oplevert. Daarnaast heeft het platform als voordeel dat er op hoge snelheid vele productiescenario’s kunnen worden getest om de functionaliteit van de te ontwikkelen machines te optimaliseren. Het netto resultaat is dat al vroegtijdig in het ontwikkelproces een exacte kopie beschikbaar is van de te ontwikkelen machine in zijn toekomstige bedrijfsomgeving. Hiermee kan tegen aanvaardbare kosten uitgebreid worden geëxperimenteerd om tot een gewenst nieuw eindproduct te komen.
Het softwareontwikkelplatform stelt de ontwikkelaar in staat om de eerste prototypes in een virtuele omgeving te testen op het gebied van werking, besturingssoftware en interactie. Uniek is dat drie deeloplossingen een volledig verticaal geïntegreerd systeem vormen. Nergens in de wereld wordt dit geboden. Het vormt een oplossing die voor de systeembouwwereld hét antwoord is op de uitdagingen van Industrie 4.0. Deze uitspraak is gedaan op de Hannover Messe 2017, waar dit samenwerkingsverband de innovatieprijs heeft ontvangen en is uitgeroepen tot één van de 10 meest innovatieve bedrijven van de hele Hannover Messe (6500+ deelnemende bedrijven).
Aanpak
Unit040 is een partij die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van Smart Visualisation. Het bedrijf ontwikkelt een Virtual Simulation Platform waarop complexe machines, machinelijnen, fabrieken en infraprojecten vooraf getest kunnen worden in de digitale wereld. Cordis ontwikkelt een model driven software engineering toolset. Om de twee verschillende domeinen van High Level Control software en Embedded Control software op een generieke manier met elkaar te koppelen wordt voorts een flexibel data exchange mechanisme ontwikkeld. Festa brengt een bewezen en robuust ontwikkelplatform in. Ontwikkeld wordt een toolset wat ervoor zorgt dat dit ontwikkelplatform naadloos aansluit op het ontwikkelplatform van Cordis en dat op basis van dezelfde principes van model based engineering en automatische code generatie. Gaandeweg het project zal deze verbinding ook met Unit040 worden gelegd, maar het gaat nu eerst via Cordis. Als deze belangrijke ontwikkelstap is gezet zijn de projectpartners in staat om een totaal geïntegreerde verticale oplossing te ontwikkelen.

De heer J. de Bruijn van Festa is projectleider. Hij vormt samen met de vertegenwoordigers van Cordis en Unit040 het projectmanagement dat erop ziet dat de projectresultaten en -planning worden gehaald.

Projectkosten en financiering
De projectkosten bedragen € 1.008.000,00. De gevraagde subsidie bedraagt € 350.000,00. De projectpartners financieren zelf het resterende bedrag.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Eindhoven
Startdatum:
01-10-2017
Einddatum:
30-09-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Festa Solutions B.V.
Adres:
Torenallee 20
Eindhoven
Nederland
Partner(s):
Festa Solutions B.V.; UNIT040 Ontwerp B.V.; Cordis Automation B.V.

Financiering

Rijk:
€ 175.048
Noord-Brabant:
€ 175.048
:
€ 175.048
Totaal publiek:
€ 525.144
Totaal privaat:
€ 746.044
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.271.188

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag