SENTRAC

SENTRAC platform voor Sensordata ten behoeve van precisielandbouw

Er wordt al 20 jaar geëxperimenteerd met precisielandbouw in de vollegrondsteelt. Beperkingen hierbij zijn de hoge kosten van de huidige meetsystemen, gebrekkige communicatie tussen trekkers en werktuigen, het ontbreken van relevante sensordata van landbouwvoertuigen en –werktuigen, en de beperking van toegepaste databasesystemen. Ook koppelingen tussen meetsystemen, agrarische bedrijfsmanagementsoftware en geosoftware en –systemen ontbreken, evenals kennis van de relatie tussen meetgegevens, plantfysiologie en opbrengstwaarde.

Doel van het SENTRAC R&D-samenwerkingsproject is om alle relevante parameters te verbinden, op basis van een telematica oplossing uit de automotive sector. Door het ontsluiten van sensordata van agrarische voertuigen en -werktuigen in combinatie met nieuwe meettechnieken komt een grote diversiteit aan gegevens over de plant, bodem, voeding, plantontwikkeling en vruchtopbrengst als ook inzet machines, gebruik brandstof, voedingsstoffen et cetera beschikbaar. Door al deze en nog meer data te verzamelen op een web-based platform en deze te combineren met Big Data analysetechnieken, bieden voertuig sensordata de basis voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in de precisielandbouw. De toekomst van precisielandbouw zit in toegankelijke systemen, toegang tot geavanceerde data en de tools om de complexe data eenvoudig te analyseren.

Het platform biedt:

  • Universele toegang tot relevante data uit de sensoren die in de agrarische voertuigen en -werktuigen aanwezig zijn.
  • Directe koppeling tussen geanalyseerde data en bewerkingen via Wifi/3G/4G communicatie om besparingen in tijd, verbruik machines en grondstoffen te realiseren.
  • Open web-based platform met beveiligde cloudopslag en –toegang, waarin agrariërs hun data kunnen opslaan.

Bedrijven kunnen hun technologie en diensten ontwikkelen en aanbieden voor het platform. Door sensordata uit landbouw voer- en werktuigen te ontsluiten en te combineren met meettechnieken (denk bijvoorbeeld aan bloesem/vruchtopbrengst, windkracht en -richting, gewassensor of dronescan tot onkruidgroei) en deze data te analyseren met Big Data-technieken, worden meer nauwkeurige bewerkingen mogelijk.

 

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Schijndel
Startdatum:
01-01-2016
Einddatum:
31-12-2017

Begunstigde:

Begunstigde:
Beijer Automotive B.V.
Adres:
Ambachtstraat 22-A
Schijndel
Nederland
Partner(s):
Beijer Automotive B.V.; Van den Borne Aardappelen; Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V.

Financiering

Rijk:
€ 78.194
Noord-Brabant:
€ 63.947
Limburg:
€ 14.248
Overig:
€ 418.545
Totaal publiek:
€ 574.934
Totale subsidiabele kosten:
€ 574.934

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag