Proefstal van de toekomst voor gespeende biggen

Proefstal van de toekomst voor gespeende biggen

De uitstoot van ammoniak en andere emissies, zoals fijn stof, geur en endotoxinen is in de varkenshouderij al langere tijd een probleem. In Noord-Brabant en Limburg lost men dit op, door het plaatsen van luchtwassers die een reductie van de ammoniakemissie geven van minstens 85%. Dit is echter een end-of-pipe oplossing die de oorzaak van de emissies niet wegneemt. Er komt uit de maatschappij en van de varkenshouders zelf dan ook steeds meer vraag naar stalsystemen die de emissies bij de bron aanpakken.

Daarnaast komt een verbod op het couperen van de staarten van de biggen steeds dichterbij, wat betekent dat varkens straks met lange staarten gehouden moeten worden. Staarten worden nu gecoupeerd om staart bijten en daarmee wondjes en antibioticagebruik te voorkomen. Om dit succesvol dit te laten verlopen, moeten de emissies in de stal worden verlaagd om daarmee het leefklimaat, gezondheid en welzijn van de dieren te verbeteren.

De hoofddoelstelling van dit project is: Het ontwikkelen van een stalconcept voor gespeende biggen, waarin de emissies bij de bron worden aangepakt, waardoor het leefklimaat voor de dieren en het werkklimaat voor de varkenshouder zo optimaal mogelijk zijn en waarbij minimaal voldaan wordt aan de eisen van het 1-ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming met als gevolg dat er een reëel en interessant alternatief voor de luchtwasser op de markt gebracht wordt, waarbij ook uitvoerige controles en inspecties niet meer nodig zijn.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Heesch
Startdatum:
01-04-2017
Einddatum:
31-03-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Vewi Techniek B.V.
Adres:
Achterste Groes 4 b
Heesch
Nederland
Partner(s):
Vewi Techniek B.V.; De Hoeve Innovatie B.V.; Black Box Engineering B.V.

Financiering

Rijk:
€ 71.347
Noord-Brabant:
€ 71.347
Overig:
€ 361.981
Totaal publiek:
€ 504.676
Totale subsidiabele kosten:
€ 504.676

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag