Platelets as Biomarkers for Cardiovascular Disease

De ontwikkeling van een point-of-care biomarkerteller is een doorbraak in de medische technologie, voor het eerst in de geschiedenis wordt het mogelijk gemaakt om de activiteit van bloedplaatjes snel, eenvoudig en tegen lage kosten te meten. Geactiveerde bloedplaatjes en specifieke stollingsfactoren kunnen een voorspelling zijn van een naderend hartinfarct, trombose of een beroerte, echter, er is wereldwijd geen apparaat beschikbaar waarmee dit op betaalbare en toegankelijke wijze gemeten kan worden. Binnen de huidige state of art technologie kan de activiteit van bloedplaatjes alleen gemeten worden in enkele zeer gespecialiseerde laboratoria door technisch hoogopgeleide laboranten, terwijl de kosten zeer hoog zijn en het onderzoek 1-2 dagen duurt. Daarmee kan de beschikbare kennis dat de activiteit van bloedplaatjes een voorspeller is van hartinfarcten en beroertes onvoldoende benut worden, hetgeen een gemiste kans is in de cardiovasculaire gezondheidszorg. De beoogde ontwikkeling in dit project zal als een point-of-care middel ontwikkeld worden. Het apparaat kan bediend worden door bijvoorbeeld een huisartsassistente, vergt maar een druppeltje bloed en geeft de uitslag in 20 minuten. Middels experimentele ontwikkeling zal in dit project een point-of-care meetinstrument ontwikkeld worden gebruikmakend van biochemische technieken (labelen van specifieke biomarkers in bloed) in combinatie met hightech fotonica technieken (fluorescentiemeting). De biomarkers worden specifiek ontwikkeld voor de vroegtijdige diagnostiek (preventie) van cardiovasculaire aandoeningen, zoals een hartinfarct en beroerte.
De beoogde ontwikkeling zal tijdens het project getest en gevalideerd worden teneinde aan het einde van het project een prototype meetinstrument te hebben dat na het doorlopen van de laatste verplichte keuringen en certificeringen op de markt geïntroduceerd kan worden. Om het in de woorden van Dr. Spronk van de Universiteit Maastricht te zeggen: “als deze technologie breed gebruikt wordt, kunnen we tussen 25 en 50% van alle hartinfarcten zien aankomen en tijdig ingrijpen”.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VALKENSWAARD
Startdatum:
01-09-2017
Einddatum:
31-08-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
2M Engineering Limited
Adres:
John F. Kennedylaan 3
VALKENSWAARD
Nederland
Partner(s):
2M Engineering Limited; Foce Technology International B.V.; CoagScope B.V.

Financiering

Rijk:
€ 91.530
Noord-Brabant:
€ 77.451
Limburg:
€ 14.079
:
€ 371.491
Totaal publiek:
€ 554.551
Totaal privaat:
€ 336.865
Totale subsidiabele kosten:
€ 891.417

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag