Ontwikkeling Zinkpan met Verlengde Levensduur

Ontwikkeling Zinkpan met Verlengde Levensduur

Een belangrijk onderdeel van het thermisch verzinkproces is de zogenaamde zinkpan en gemiddeld één keer per 7 jaar moet deze worden vervangen. Dit is een technisch ingrijpende en bovendien bijzonder kostbare operatie, mede doordat tijdens deze panwissel het verzinkproces volledig stil komt te liggen. Indien deze panwissel minder vaak hoeft plaats te vinden, zou dit een enorme efficiencywinst opleveren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de zinkpan langer mee kan gaan in het productieproces. In heel Europa is echter slechts één specialistische producent van zinkpannen, en door deze monopolypositie is er weinig aanzet tot innovatie en is deze producent in geen geval gebaat bij de kwaliteit en vooral de levensduur van haar product te verbeteren.

Met een haalbaarheidsstudie heeft BKR onderzocht of, en op welke wijze de levensduur van de zinkpan kan worden verlengd, zodat een panwissel minder frequent hoeft plaats te vinden. Uit het onderzoek is gebleken dat er zijn diverse factoren zijn die van invloed hebben op de levensduur van de zinkpan, waarvan materiaalkeuze de primaire factor is. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek heeft BKR vastgesteld dat er voldoende economisch potentieel in het project zit en heeft men een partnerschap opgezet voor de ontwikkeling. Het concrete doel van het project is het ontwikkelen van een zinkpan met verlengde levensduur: minimaal 10-12 jaar i.p.v. de gemiddelde levensduur van 7 jaar die over het algemeen van toepassing is.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Rijen
Startdatum:
01-09-2016
Einddatum:
31-08-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Beheermaatschappij de Koning Rijen
Adres:
Haansbergseweg 30
Rijen
Nederland
Partner(s):
Beheermaatschappij de Koning Rijen; ICE-BT BV

Financiering

Rijk:
€ 67.645
Noord-Brabant:
€ 67.645
Overig:
€ 488.124
Totaal publiek:
€ 623.413
Totale subsidiabele kosten:
€ 623.413

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier