Keten Innovatie Platform (KIP)

In de afgelopen 50 jaar zijn voedingsketens steeds complexer geworden als gevolg van specialisatie in de keten en internationalisering. Neem het voorbeeld van de kip. Eieren kunnen in Nederland worden uitgebroed, kuikens naar Italië worden vervoerd en het vlees kan weer in Nederland worden geïmporteerd. De kip wordt helemaal ontleed en in delen verkocht aan consumenten en vleesverwerkende industrie in zowel binnen- als buitenland. Hoe complexer de keten, des te intransparanter, des te fraudegevoeliger, des te meer tussenvoorraden, des te groter de kans op incourantheid, bederf, overschotten en verspilling. De consument verkrijgt geen goed beeld wat hij eet en waar het vandaan komt. Steeds meer consumenten vinden duurzame producten belangrijk en willen kunnen kiezen voor betere en gezondere voeding. Transparantie en betrouwbaarheid wegen zwaar. Wordt het vertrouwen vergroot dan zijn consumenten geneigd zijn meer van deze producten te kopen en er meer voor te betalen.

Samenwerking
Blockchain technologie biedt uitstekende kansen om transparantie en betrouwbaarheid door de gehele keten te vergroten. Alle schakels kunnen daarmee profiteren van de waarde die hun data heeft voor anderen zoals afnemers en leveranciers. Kuijpers Kip heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de realisatie van een korte keten voor de productie van gezond en betaalbaar kippenvlees. Een proces dat gevorderd maar nog niet volledig gerealiseerd is. Na realisatie is de hele productieketen van ouderdieren tot en met de slacht in eigen hand en fysiek op één locatie. Wat ontbreekt zijn data om het productieproces te kunnen sturen en optimaliseren. Daarvoor werkt Kuijpers Kip samen met FoodInsights. Kuijpers Kip en FoodInsights hebben in twee eerdere gesubsidieerde projecten op basis van bockchain technologie een data infrastructuur gebouwd voor de opslag en uitwisseling van data.

Daarmee kan de interne productie keten worden gestuurd en de korte keten volledig transparant worden gemaakt. De data helpen de productie te verbeteren. Daarmee ligt er een stevige basis, maar het grote werk moet nog gebeuren. Dat wordt in dit Kip Innovatie Project gedaan. In het project wordt samengewerkt tussen twee MKB-ers en twee grootbedrijven. Alleen de MKB-ers vragen daarbij subsidie aan. Er worden twee belangrijke schakels aan de keten toegevoegd, die van het voer en voergrondstoffen en die van de vleesverwerking tot een veelheid van eindproducten voor de consument.

De bijdrage van de twee groot bedrijven is daarbij voorwaardelijk om de eerste volwaardige vleesketen in Europa te realiseren. Daarmee wordt de hele keten gecompleteerd, transparant gemaakt en er wordt informatie toegevoegd, zodat het voor de consument mogelijk gemaakt wordt om inzicht te verkrijgen in zaken als kwaliteit, herkomst, dierenwelzijn, CO2 footprint en (afwezigheid van) gebruik van antibiotica en bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen als fipronil. Deze informatie wordt vastgelegd in productpaspoorten. Voor het beschikbaar maken van al deze informatie aan consumenten wordt een speciale mobiele consumenten website ontwikkeld. Nieuw is ook dat er modellen worden ontwikkeld om prognoses te kunnen maken voor bijvoorbeeld groei en dierenwelzijn, en de impact van bepaalde variabelen (licht, lucht, voer, water, leeftijd ouderdieren, genetica, etc.). Dit gebeurt met behulp van Datascience en Artificial Intelligence technieken als Machine Learning en Digital Twin creatie. Tot slot wordt gezorgd voor aansluiting met retailers. Dit betreft de technische aansluiting op hun systemen en de organisatorische aansluiting op hun werkprocessen.

Samenvattend; daar waar de focus eerder lag op het optimaliseren van interne processen van de korte keten, gaat dit project over het transparant maken van de gehele keten. De doelstelling van het project is dan ook het ontwikkelen, testen en realiseren van een volledig transparante kipketen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
'S-HERTOGENBOSCH
Startdatum:
1-1-2021
Einddatum:
31-12-2022

Begunstigde:

Adres:
Helftheuvelweg 11
'S-HERTOGENBOSCH
Nederland
Partner(s):
Food Insights B.V.; Kuijpers Kip B.V.

Financiering

Rijk:
€ 51.443
Noord-Brabant:
€ 51.443
Overig:
€ 51.443
Totaal publiek:
€ 154.329
Totaal privaat:
€ 191.074
Totale subsidiabele kosten:
€ 345.403

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag