High Voltage Active Filter (HVAF)

In Nederland en België zijn er een honderdtal bedrijven die enorme hoeveelheden elektriciteit verbruiken voor hun productieprocessen. Om dit mogelijk te maken, maken deze bedrijven gebruik van hoogspanning die rechtstreeks geleverd wordt door de distributiebedrijven of de landelijke netwerkbeheerder van hoogspanning, TenneT.

Deze bedrijven ervaren echter problemen op het gebied van een constante stroomkwaliteit. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het optreden van harmonische vervuiling in de stroom. Hierdoor ontstaat schade aan elektrische componenten en installaties, verouderen elektrische componenten sneller, wat resulteert in eerder dan verwachte reparaties en vervangingen en ontstaan storingen binnen elektrische installaties als gevolg van slecht functionerende apparatuur. Dit leidt allemaal tot onnodige energie verliezen, stilstand en storingen en is een zeer kostbaar en ook gevaarlijk probleem.

HyTEPS gaat daarom samen met CO-Education, voor eind 2021, een oplossing ontwikkelen om harmonische vervuiling te kunnen meten, te analyseren en te corrigeren/optimaliseren voor hoogspanningsinstallaties. Om hiertoe te komen gaan de projectpartners in dit project zich richten op de ontwikkeling van een High Voltage Active Filter (HVAF) om het energieverbruik en de werking van hoogspanningsinstallaties te optimaliseren.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
GEMERT
Startdatum:
13-7-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Elisabethplaats 30
GEMERT
Nederland
Partner(s):
KyALIBER B.V.; Co-Education B.V.

Financiering

Rijk:
€ 43.190
Noord-Brabant:
€ 43.190
Overig:
€ 43.190
Totaal publiek:
€ 129.570
Totaal privaat:
€ 160.420
Totale subsidiabele kosten:
€ 289.990

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag