Heruitgifte medicijnen – Remote Apotheker

ReMediZ B.V. en Unit Dose Pack B.V. zullen samen een R&D-project uitvoeren gericht op de ontwikkeling van de Remote Apotheker. Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting voor zo’n € 1 miljard aan geneesmiddelen verspild. Patiënten gebruiken dan verstrekte medicijnen niet en deze kunnen vervolgens niet opnieuw aangeboden worden omdat de status en met name conditionering van de betreffende medicatie niet meer vastgesteld kan worden. De Remote Apotheker heeft als doel de verspilling tegen te gaan door heruitgifte van restmedicatie mogelijk te maken.

ReMediZ is penvoerder en zal een device ontwikkelen waarbij medicijnen geconditioneerd bij patiënten bewaard kunnen worden, en pas daadwerkelijk worden uitgeleverd wanneer de patiënt deze gaat gebruiken. Unit Dose Pack zal zich focussen op het los verpakken van een individuele dosis medicatie, deze traceerbaar te maken en de techniek ontwikkelen om devices te vullen. Op deze manier wordt alleen daadwerkelijk gebruikte medicatie afgeschreven kan na controle van restmedicatie heruitgifte plaatsvinden.

De focus van dit project ligt voornamelijk op het ontwikkelen van nieuwe innovatieve techniek: het device (voorlopige werknaam CoolRX) voor conditionering, monitoring en uitlevering van medicatie, de techniek voor het vullen van de device met individuele medicatie, en vervolgens qua gebruik in te passen in een te ontwikkelen logistieke en ICT infrastructuur. Hierbij zullen prototypes worden ontwikkeld. Daarnaast zal een pilot-project plaatsvinden met een simpele versie van het device, om zo informatie te verzamelen over het gebruik in de praktijk en dit mee te kunnen nemen bij de verdere ontwikkeling.

Het gehele concept is zeer innovatief: de techniek is nieuw, maar ook het gehele proces waarbij wordt voldaan aan wetgeving en waarbij wordt samengewerkt met onder andere zorgverzekeraars en apotheken is nog nooit eerder door een andere partij gerealiseerd. Met succesvol ontwikkelde techniek, processen en samenwerkingen, kan na afloop van dit R&D-project marktintroductie plaatsvinden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
RIETHOVEN
Startdatum:
15-9-2019
Einddatum:
31-12-2020

Begunstigde:

Adres:
Leeuweriklaan 12
RIETHOVEN
Nederland
Partner(s):
ReMediZ B.V.; Unit Dose Pack B.V.

Financiering

Rijk:
€ 98.475
Noord-Brabant:
€ 98.475
Overig:
€ 98.475
Totaal publiek:
€ 295.425
Totaal privaat:
€ 408.761
Totale subsidiabele kosten:
€ 704.186

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag