Floating Cup technologie

Innas BV heeft de Floating Cup technologie ontwikkeld. Die technologie kan toegepast worden in (hydraulische) pompen en motoren. De Floating Cup technologie bundelt een groot aantal technische voordelen: Het biedt de hoogste efficiency, laagste geluidsniveau, laagste pulsaties, beste startkoppel en een zeer groot toerenbereik. Hierdoor kan het concurreren met bestaande pomptypes, die meestal maar één specifiek voordeel kennen. Het floating cup design wordt gekenmerkt door een rotor met relatief groot aantal plunjers (pistons) en bijbehorende cilinders of cups.

De cups en pistons worden op dit moment op een conventionele manier vervaardigd, door middel van draaien en slijpen. Dit is een proces wat relatief duur is om de Floating Cup technologie in competitieve markten (zoals automotive) te kunnen toepassen. De kosten van de huidige cups en pistons zijn € 55,-/KG terwijl de Automotive norm 13,-/KG is. De Floating Cup pomp is daardoor te duur voor een groot deel van de potentiele markt. SMS Stamp Tool & Mould Technologies B.V wil samen met Innas BV onderzoeken of het mogelijk is de cups en pistons te stansen / dieptrekken waardoor de pomp wel aantrekkelijker in de markt gezet kan worden. Hierdoor dient het ontwerp van de pistons en cups echter radicaal te worden aangepast om productie middels spaanloze vervorming mogelijk te maken. De verwachting is dat hiermee de octrooipositie voor de Floating Cup technologie verder kan worden versterkt. Daarnaast dient te worden onderzocht of de op deze wijze geproduceerde pistons en cups aan de zeer hoge eisen kunnen voldoen met betrekking tot maat en vormtoleranties, om daarmee geen concessies te doen aan de voordelen die de Floating Cup technologie biedt. Gezien de complexiteit van dit productieproces, met zeer hoge nauwkeurigheden in 3 dimensies, is de verwachting dat ook hier innovatieve stappen nodig zijn die tot octrooien op de productietechnologie kunnen leiden.

Bij succesvolle ontwikkeling levert het project voor Brabant duurzame hoogwaardige productie op die een wereldwijde afzetmarkt zal kennen. De pistons en cups kunnen wereldwijd aan floating cup-licentienemers worden afgezet, en doordat de productie zeer kennis-intensief is, zal het niet eenvoudig kopieerbaar zijn. Daarnaast is de productie niet arbeidsintensief, wat het niet interessant maakt voor concurrentie vanuit lage lonen landen. Ook de kennisontwikkeling van de Floating Cup pompen en motoren vindt in Brabant plaats wat hoogwaardige werkgelegenheid creëert.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
TILBURG
Startdatum:
1-10-2019
Einddatum:
30-9-2021

Begunstigde:

Adres:
Hermesstraat 8
TILBURG
Nederland
Partner(s):
SMS Stamp Tool & Mould Technologies B.V.; Innas BV

Financiering

Rijk:
€ 142.364
Noord-Brabant:
€ 142.364
Overig:
€ 142.364
Totaal publiek:
€ 427.093
Totaal privaat:
€ 528.782
Totale subsidiabele kosten:
€ 955.874

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag