De nieuwe standaard in waterzuivering voor de Agrofoodsector

Om aan huidige en toekomstige vragen vanuit de markt (op het gebied van voedselveiligheid, duurzaam waterverbruik en arbeid) tegemoet te komen, werken VAM Watertech en GooFra Optics aan een nieuwe generatie waterzuiveringsinstallaties. In deze installaties wordt hoogwaardige technologie verwerkt in de vorm van meetdevices (sensoren, spectrometrie, visiontechnologie), gecombineerd met kunstmatige intelligentie. Het worden daardoor ‘slimme’ en zelfsturende apparaten. Binnen de industriële waterzuivering zijn deze innovatieve meettechnieken nog niet eerder toegepast.

De slimme waterzuiveringsinstallatie werkt zuiniger en kan meer dan alleen voldoen aan de normen voor afvalwaterlozing; het water wordt schoner gemaakt dan noodzakelijk is. Er wordt daarnaast data verworven om kwaliteitsgegevens uit het reinigingsproces te halen. Deze worden doorgeven aan bedrijven in het vervolg van de voedselketen. Dit zorgt voor veel betrouwbaardere informatie over de voedselveiligheid dan de huidige laboratoriumbepalingen achteraf. Ook wordt de data ingezet om het systeem verder te verfijnen en steeds beter af te stemmen op de reinigingsbehoefte. Door het toepassen van deze hoogwaardige technologie is een autonome besturing van het reinigingsproces mogelijk.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
BORSSELE
Startdatum:
06-08-2018
Einddatum:
05-08-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
VAM Watertech B.V.
Adres:
Monsterweg 64
BORSSELE
Nederland
Partner(s):
VAM Watertech B.V.; GooFra Quality Products

Financiering

Rijk:
€ 140.005
Zeeland:
€ 87.500
Limburg:
€ 52.505
:
€ 140.005
Totaal publiek:
€ 420.014
Totaal privaat:
€ 863.138
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.283.152

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag