Continue texturering van plantaardige eiwitten als rundvleesanaloga

In het project wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe, innovatieve textureringstechnologie waarmee verrassenderwijs voor het eerst vezelstructuren kunnen worden gegenereerd in plantaardig eiwit die nagenoeg identiek zijn aan (rauw) rundvlees (de lang verwachte vierde generatie vleesvervanger). Gedurende het project wordt na de onderzoeksfase een prototype van de machine ontworpen, gebouwd en onderzocht met als doel om de onderzochte variaties in eiwittextuur te kunnen begrijpen, sturen en voorspellen met als doel om met de technologie een zeer breed spectrum aan vleesvervangers te kunnen produceren. Een Proof of Concept (2017/2018) wordt in dit Projectplan in detail besproken.

De economische waarde voor de projectpartners is groot. Er worden 3 realistische business cases besproken voor dit consortium, machinebouw (Sobatech Services met TOP), vleesvervangerproductie (TOP) en de toepassing in eindproducten (Conveni, Green Meat Products. De economische waarde richt zich door de vestiging van Sobatech en Conveni op Zuid-Nederland. TOP wil ondanks haar hoofdvestiging in Wageningen, analoog aan eerdere start-up activiteiten (Pascal Processing), de nieuwe onderneming vestigen in Helmond op het Food Tech Park – fase 2. Green Meat Products (Putten) wordt afnemer van de producten; haar omzet zal dan ook gericht zijn op de productielocatie in Zuid-Nederland. Bij projectsucces en daadwerkelijke marktintroductie zal Zuid-Nederland als regio duidelijk indirect kunnen meeprofiteren. Er is sprake van een ambitieus project met regionale waarde, (inter)nationale uitstraling en goede mogelijkheden voor spin-off en uitbouw.
Het samenwerkingsverband van de 4 complementaire MKB-ers (machineontwerper en -bouwer Sobatech, eindgebruikers Green Meat Products en Conveni en kennis service provider en investeerder TOP) heeft alle benodigde expertises beschikbaar om het project binnen de looptijd succesvol af te ronden. Inhoudelijk, organisatorisch en administratief is het project goed vormgegeven en wordt de voortgang op de juiste wijze geborgd door de Penvoerder Sobatech Services, in nauwe samenwerking met de projectpartners. Voor het project is een uitgebreid Werkplan, budget en tijdsfasering gemaakt met duidelijke taken en verantwoordelijkheden voor de projectteams van de 4 partners. Om in het Projectplan in detail toegelichte, strategische en inhoudelijke redenen zijn de huidige producenten van vleesvervangers en de Proeftuin niet actief vertegenwoordigd in het consortium.

Dit project is gericht op zowel crossovers tussen zowel internationale topclusters c.q. technologiedomeinen binnen Zuid-Nederland als crossovers tussen internationale en nationale topclusters. Het zwaartepunt zit op de cross-over tussen twee internationale Zuid-Nederlandse topclusters t.w. agrofood (en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) en HTSM (innovatieve foodtechnologie). Daarnaast zit er ook een expliciete cross-over tussen het Zuid-Nederlandse, internationale vooraanstaande cluster agrofood en het nationale topcluster Life Sciences & Health (minder vleesconsumptie, meer eiwitalternatieven). High-tech systemen en materialen (HTSM) zijn nodig om de AgroFood verwerkingstechnologie uit te rollen in een operationele omgeving

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
MAASTRICHT
Startdatum:
01-01-2019
Einddatum:
31-12-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Sobatech Services
Adres:
Karveelweg 9
MAASTRICHT
Nederland
Partner(s):
Sobatech Services; Conveni; Green Meat Products; TOP

Financiering

Rijk:
€ 172.821
Noord-Brabant:
€ 46.356
Limburg:
€ 126.466
Overig:
€ 172.821
Totaal publiek:
€ 518.464
Totaal privaat:
€ 652.538
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.171.002

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag