Blueberry NOWA

De aanleiding voor dit samenwerkingsproject tussen het Blauwebessencluster Innoveins (hierna: Blueberry Innovators), Octinion en Aigro is tweeledig. Allereerst kampt de land- en tuinbouw sector met een groot arbeidstekort en te hoge loonkosten. Indien deze trend voortzet, wordt het op termijn niet meer mogelijk om blauwe bessen te blijven telen in Nederland. Op dit moment staat Nederland op de vierde plaats in Europa op het gebied van areaal blauwe bessen. Om deze plek te behouden en zelfs te verbeteren is het cruciaal dat er een innovaties komen om deze zeer hoge loonkosten te drukken en om onafhankelijk(er) te worden van extra arbeidsplaatsen. Daarnaast oefent de samenleving tegenwoordig sterke druk uit op de sector om de inzet van bestrijdingsmiddelen te beperken/elimineren waardoor de telers genoodzaakt zijn meer manueel onkruid te wieden.

In dit project streven de partners om bovenstaande redenen de volgende gezamenlijke doelstelling na: het ontwikkelen van een autonome en gerobotiseerde onkruidbestrijder; de Blueberry NOWA (Blueberry NOWeed- Add-on). Middels deze ontwikkeling wordt het mogelijk gemaakt dat onkruid elektrisch wordt bestreden zonder dat hierbij herbiciden/bestrijdingsmiddelen bij gebruikt worden. De te ontwikkelen Blueberry NOWA heeft diverse ‘unique selling points’ waarmee het zich onderscheidt van concurrenten. De Blueberry NOWA functioneert namelijk autonoom, is toepasbaar in de biologische en niet-biologische teelt, is toepasbaar voor de kwetsbare teelt, detecteert en classificeert onkruid, bestrijdt zonder bodemverstoring en gebruikt geen bestrijdingsmiddelen.

De technologische vernieuwing van deze innovatie is gelegen in de ontwikkeling van een AGV voor elektrische onkruidbestrijding. De ontwikkeling bestaat uit een aantal onderdelen; het opstellen en ontwikkelen van een conceptmodel met betrekking tot de operationele/technische knelpunten en vereisten ligt bij Blueberry Innovators, de ontwikkeling van het autonome voertuig (AGV) specifiek voor de blauwe bessen teelt ligt bij Octinion en de ontwikkeling van de applicatie (ten behoeve van classificeren en detecteren van onkruid) ligt bij Aigro. De applicatie van Aigro wordt hierbij geïntegreerd in de AGV van Octinion.

De economische waarde laat zich het beste omschrijven door een kwantitatieve analyse op basis van een exploitatiebegroting voor de projectpartners. Hierbij is het van belang om te weten dat Octinion de autonome onkruidbestrijder (AGV) gaat vermarkten bij haar bestaande en nieuwe klanten in Nederland en Europa. Aigro zal op haar beurt de applicatie gaan vermarkten bij nieuwe klanten. Het IP van het autonome voertuig ligt dan ook bij Octinion en het IP van de applicatie bij Aigro. De projectpartners hebben onderling afgesproken dat 12 blauwe bessen telers van Blueberry Innovators zowel de AGV van Octinion als de applicatie van Aigro afnemen. Tevens zal in het eerste jaar na afloop van dit project de AGV in combinatie met de applicatie afgezet worden. De daar op volgende jaren kunnen de AGV en applicatie separaat van elkaar afgezet worden. Daarnaast zorgt deze innovatie voor het voortbestaan van de blauwe bessen teelt in (Zuid-) Nederland.

Het project wordt voornamelijk uitgevoerd in Zuid-Nederland. Aigro gebruikt haar ontwikkelfaciliteit op de Brightlands campus te Venlo, Blueberry Innovators werkt vanuit haar vestigingsplaats in Venlo en Octinion gebruikt haar ontwikkelfaciliteit in Leuven en Roeselare (België), maar ook in Venlo. Het ontwikkelen van een autonome gerobotiseerde onkruidbestrijder heeft de grootste aansluiting met het topsectoren “AgroFood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen” met daarbij een grote aansluiting op het innovatieprogramma uit de topsector “High Tech Systemen en Materialen”. Tevens sluit dit project perfect aan bij het Internationaal topcluster AgriFood en Tuinbouw & Uitgangmaterialen en Hightech Systemen en Materialen (HTSM). Het project richt zich op een slimme en innovatieve oplossing voor onkruidbestrijding, met als doel een meer duurzame en efficiëntere blauwe bessenteelt en daardoor een sterkere concurrentiepositie van de Nederlandse telers op de internationale markt. Daarnaast valt deze ontwikkeling onder de koepel van “High Tech to Feed the World (HT2FtW) valt; hetgeen een crossover biedt met de topsectoren High-tech Systems en Materials (HTSM), Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agrifood.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
VENLO
Startdatum:
1-1-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Sint Jansweg 20
VENLO
Nederland
Partner(s):
Blauwebessencluster Innoveins B.V.; Octinion BVBA; AIGRO B.V.

Financiering

Rijk:
€ 95.526
Limburg:
€ 95.526
Overig:
€ 95.526
Totaal publiek:
€ 286.576
Totaal privaat:
€ 354.809
Totale subsidiabele kosten:
€ 641.386

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag