BioCool, the coolest coat

Het klimaat verandert. Door een feller schijnende zon en stijgende temperaturen krijgen we te maken met het Urban Heat Island effect (UHI), ook wel hittestress. Deze treedt voornamelijk op in de steden en heeft te maken met de dichte en hoge bebouwing. Materialen zoals beton, stenen, asfalt en trottoirs absorberen zonlicht, houden de warmte vast en kunnen dit niet of nauwelijks meer loslaten. Deze hittestress is een serieus gevaar voor de gezondheid van de mens. Daarnaast betekent dit een verhoogde vraag naar het koelen van gebouwen, transportation en opslagtanks in de zomer. Dit levert meer CO2 uitstoot op.

Samenwerking
Het samenwerkingsverband in dit MIT R&D project bestaat uit Lamoral Coatings B.V. en Bintell B.V. Lamoral heeft een unieke coating technologie ontwikkeld op basis van polymeren die de meest extreme weersomstandigheden kan weerstaan. De producteigenschappen van de Lamoral coating bestaan uit een combinatie van volledige UV stabiliteit, langdurige water en vuil afstotende werking en een zeer hoge bestendigheid tegen chemicaliën. De huidige coating is achteraf aan te brengen op bijvoorbeeld dakbedekking middels sprayen, rollen of dippen. Bintell heeft in een pilot op kleine schaal een reactor ontwikkeld die uit organische grondstoffen (zoals bijvoorbeeld varkensmest) bio-bitumen kan produceren. Met deze bio-bitumen wordt het mogelijk om bio-based bedekking te gaan produceren.

Deze projectpartners bundelen hun kennis over coatings en bio-bitumen in dit R&D traject. Hierbij is het doel de ontwikkeling van een BioCool coolcoat. Daarbij wordt een te ontwikkelen coating met reflecterende additieven (bestaande uit metallic nano flakes/partikels) in een te ontwikkelen bio-based elastisch en super-adhesive bio-bitumen geïntegreerd. Hierdoor ontstaat een pre-fab gevelbekleding / dakbedekking die toepasbaar is op gevels/wanden, daken van nieuwbouw- of renovatiepanden of op grote industriële opslag- en olietankinstallaties.

Lamoral en Bintell leveren daarmee een positieve bijdrage aan de klimaatverandering door het verminderen van CO2 emissies. Door een duurzame verhoging van de hittereflectie, ontstaat een verlaging van de oppervlaktetemperatuur van gebouwen en opslagtanks. Daardoor wordt de energiebehoefte verlaagd met meer dan 20%. Daarnaast wordt tevens de levensduur van materialen verlengd waardoor de vervanging minder snel dient te gebeuren waardoor het verbruik van grondstoffen wordt teruggedrongen.

De potentiële markt van de BioCool coolcoat betreft de bouw- en constructiewereld. De primaire focus ligt op nieuwe gebouwen en installaties, de secundaire focus op bestaande gebouwen en installaties. De globale coatingmarkt voor de coolcoat ligt in 2025 op ongeveer € 4,58 miljard. De globale omzet van bouwpanelen groeit van € 114,58 miljard (in 2016) naar € 195,42 miljard (in 2021). De verkoop zal gericht zijn als een business-to-business product aan distributeurs, bouwbedrijven en architecten.

De economische waarde voor de deelnemers en topclusters in Zuid-Nederland vertaalt zich direct in de economische groei van de samenwerkingspartners. De productie en verkoop zal vanaf 2023 vanuit Limburg gestart gaan worden en levert directe (en indirecte) werkgelegenheid op.

De projectactiviteiten passen binnen de innovatieprogramma’s van Chemie & biobased economy, innovatiethema Chemie: ‘chemistry of advanced materials’, ‘superieure materialen’ en ‘biobased materials’. Tevens heeft het raakvlakken met de topsector Agri & Food met het LNV programma ‘Duurzame dierlijke producten’.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
GELEEN
Startdatum:
1-10-2020
Einddatum:
30-9-2022

Begunstigde:

Adres:
Urmonderbaan 22
GELEEN
Nederland
Partner(s):
Lamoral Coatings B.V.; Bintell BV

Financiering

Rijk:
€ 99.984
Noord-Brabant:
€ 49.994
Limburg:
€ 49.990
Overig:
€ 99.984
Totaal publiek:
€ 299.954
Totaal privaat:
€ 371.371
Totale subsidiabele kosten:
€ 671.324

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag