Interreg Euregio Maas-Rijn opent COVID-19 projectoproep en maakt hiervoor € 4,1 miljoen EFRO vrij

Interreg A, het grensoverschrijdende subsidieprogramma van de Europese Unie, wordt in de Euregio Maas-Rijn vorm gegeven door 13 samenwerkende regionale partners. In het kader van de aanhoudende COVID-19-crisis opent het Interreg Euregio Maas-Rijn programma een speciale projectoproep. Deze oproep staat open voor initiatieven ter bevordering van de crisisresponscapaciteit in het kader van de COVID-19-uitbraak in de sectoren gezondheid, openbare – en veiligheidsdiensten, openbaar administratief beheer en sociale diensten.

96 miljoen Europese middelen

Interreg V-A EMR 2014-2020 beschikt over EFRO middelen in de hoogte van 96 miljoen euro die projecten in de regio ten goede komen. Het doel is om de kracht en het potentieel van de regio over de grenzen heen te versterken. Daarom moeten de uitgekozen projecten actief knelpunten en praktische barrières wegwerken om het potentieel van (en in) het programmagebied Interreg EMR te versterken. Interreg V-A EMR financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit EFRO en vanuit de regio’s zelf, aangevuld met middelen van de projectpartners.

Oproep

Gezien de dringende noodzaak aan ondersteuning is deze oproep open van 26 mei tot 8 juniVoor deze oproep stelt het programma een hoog ondersteuningspercentage van 90% EFRO beschikbaar en moeten projecten enkel een vereenvoudigd aanvraagformulier indienen. Er is een budget van EUR 4,163,850 vrijgemaakt voor deze oproep. Alle documenten, waaronder de officiële oproepregeling (‘Gedetailleerde subsidieregels’), kunnen worden gedownload op de website van het programma https://www.interregemr.eu.