GLB: openstelling nationale subsidieregeling voor jonge landbouwers

In april jongstleden maakte het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de details van de vestigingssteun voor jonge landbouwers bekend. Jonge landbouwers in de provincie Limburg kunnen vanaf maandag 3 juni tot en met 2 augustus 2024 subsidie aanvragen voor financiële steun bij de vestiging of overname van hun bedrijf. Landelijk wordt er ruim 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om jonge landbouwers te ondersteunen en per aanvraag zal er maximaal 80.000 euro worden vrijgemaakt.

Landelijke subsidieregeling (GLB)

De vestigingssteun is een (directe) financiële ondersteuning voor de jonge landbouwer bij de opstart of overname van een land- of tuinbouw bedrijf en is bedoeld om hen te helpen in de eerste jaren na de bedrijfsstart- of overname, die financieel het moeilijkst zijn. Deze regeling is onderdeel van het nationale Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en staat open van maandag 3 juni 9:00 uur tot vrijdag 2 augustus 17:00 uur (mits het budget niet eerder is overschreden).

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de vestigingssteun voor de jonge boeren zijn in ieder geval de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

  • U bent op 31 december 2024 tussen de 16 en 39 jaar;
  • U bent bedrijfshoofd volgens de voorwaarden;
  • U hebt een officiële opleiding landbouw, tuinbouw of een andere opleiding die onder deze opleidingen valt afgerond. Of u hebt ten minste 2 jaar aantoonbare werkervaring met land- en tuinbouwproductie. Ervaring wordt vanaf 16 jaar geteld.
  • U hebt het bedrijf op of na 1 januari 2023 gestart of overgenomen.

Lees op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/vestiging-jonge-landbouwers de volledige voorwaarden van deze regeling.

Over de GLB-subsidies

Ieder lidstaat van de Europese Unie geeft een eigen invulling aan het nieuwe GLB dat sinds 1 januari 2023 is ingegaan. Het programma GLB 2023-2027 loopt van 2023 tot 2027. De 22 subsidieregelingen uit het GLB 2023-2027 zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie. De rijksregelingen bestaan onder andere uit inkomenssteun voor agrariërs en de eco-regeling. Deze rijksregelingen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende provinciale regelingen. Stimulus Programmamanagement voert deze uit voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg.