Follow-up regionale voorlichtingsbijeenkomsten januari 2024

De afgelopen weken is een delegatie van Stimulus weer het land in getrokken voor een nieuwe ronde regionale voorlichtingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten dienden ter voorbereiding op de komende openstelling van het programma OPZuid 2021-2027. We blikken kort met u terug en stellen voor geïnteresseerden de presentaties beschikbaar.  

Tijdens praktische en interactieve bijeenkomsten in Middelburg, Venlo en ‘s-Hertogenbosch informeerden wij ruim 250 vertegenwoordigers van regionale bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten over het OPZuid-programma en de subsidiemogelijkheden binnen de komende openstelling. Deze vindt plaats van 19 februari 10:00 uur tot 12 april 2024 17:00 uur. Onderwerpen die in de voorlichtingsbijeenkomst aan de orde kwamen:

  • De opzet van het OPZuid EFRO-programma.
  • De transities en de daaruit voortvloeiende regionale opgaven.
  • De thema’s van de komende openstelling.
  • Provinciale cofinanciering.
  • Financiële verantwoording.
  • Projectaanvraag.
  • Het beoordelingsproces.

Na het plenaire gedeelte konden de deelnemers op de informatiemarkt in gesprek met de beleidsmedewerkers van de provincies en meer te weten over de andere (Europese) subsidieprogramma’s die Stimulus uitvoert. Daarnaast werd het ook gebruikt als moment om te netwerken en coalities te smeden. Heeft u een projectidee dat u wil toetsen voordat u het indient? Vul dan het Oriëntatieformulier projectvoorstellen OPZUID EFRO 2021-2027 in en leg het tijdig aan ons voor.

Wat is OPZuid?

OPZuid 2021-2027 is een Europees programma dat innovatieprojecten stimuleert in de regio Zuid-Nederland die bijdragen aan maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Daarvoor is 105 miljoen subsidie beschikbaar. Dit bedrag is exclusief de cofinanciering die het Rijk en de provincies aanbieden. Potentiële aanvragers zijn mkb, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden binnen dit programma? Kijk dan op de website van Stimulus Programmamanagement en abonneer u op de nieuwsbrief.

Interessante documenten:

Verdiepingstraject voor individuele aanvragers in Zeeland

In vervolg op de regionale voorlichtingsbijeenkomst in Zeeland, organiseren provincie Zeeland en Impuls Zeeland voor potentiële aanvragers een verdiepingstraject in samenwerking met Stimulus Programmamanagement. In de setting van een individueel adviesgesprek wordt ingegaan op uw projectidee en/of conceptaanvraag.

Aanmelden kan bij de heer Arendo Schipper via a.schipper@zeeland.nl. Indien u zich aanmeldt voor de regionale voorlichtingsbijeenkomst in Zeeland, ontvangt u van de provincie meer informatie over dit verdiepingstraject. Noteert u vast de volgende data in uw agenda:

  • 8 februari 2024
  • 14 maart 2024
Presentatie regionale voorlichtingsbijeenkomst Zeeland