Prioriteiten

Dit programma bouwt voort op het eerdere succes van het LIFE+-programma. Het programma heeft als functie een katalysator te vormen voor de implementatie en integratie van milieu- en klimaatdoelen in ander Europees beleid en in de praktijk van de lidstaten. Het programma bestaat uit twee deelprogramma’s, namelijk:

 1. Milieu
 2. Klimaatactie

Het subprogramma Milieu heeft drie prioritaire gebieden:

 1. Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik
 • Milieu omvat water, afval en lucht en ook koppeling met gezondheid.
 • Ontwikkelen, testen en demonstreren van beste praktijken, inclusief innovatieve technologieën die geschikt zijn voor herhaling.
 • Het verbeteren van de kennisbasis voor monitoring van factoren die het milieu beïnvloeden.
 1. Natuur en biodiversiteit
 • Ontwikkelen, testen en demonstreren van beste praktijken en toepassingen.
 • Verdere ontwikkeling en beheer van het Natura 2000-netwerk.
 • Het verbeteren van de kennisbasis voor monitoring van de factoren die natuur en biodiversiteit beïnvloeden.
 1. Milieubeleid en –bestuur en informatie
 • Bevorderen van bewustmaking inzake milieukwesties zoals duurzame consumptiepatronen.
 • Het steunen van communicatie en informatieverspreiding over het milieu en het delen van kennis over succesvolle oplossingen door onder meer het ontwikkelen van samenwerking tussen belanghebbenden en onderwijs.

 

Het subprogramma Klimaat heeft drie prioritaire gebieden:

 1. Mitigatie van de klimaatverandering
 • Vermindering van de emissies van broeikasgassen door het ontwikkelen, testen en demonstreren van oplossingen, innovatieve technologieën die geschikt zijn voor herhaling.
 • Het verbeteren van de kennisbasis.
 1. Aanpassing aan de klimaatverandering
 • Inspanningen die leiden tot een hogere klimaatbestendigheid.
 • Ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, systemen, methoden en instrumenten, die geschikt zijn voor herhaling.
 • Het verbeteren van de kennisbasis met prioriteit voor een op ecosystemen gebaseerde benadering.
 1. Klimaatgovernance en informatie
 • Bevorderen van bewustmaking inzake klimaatkwesties (burgers en bedrijven).
 • Het steunen van communicatie en informatieverspreiding.

Het onderdeel Integrated Projects (IP’s) is nieuw in LIFE. Dit onderdeel is bedoeld voor grote projecten (indicatieve waarde € 15 miljoen) met een nationaal belang en ruimtelijke uitstraling. Bijvoorbeeld een multi-city aanpak gericht op verbeteren luchtkwaliteit.

Voor wie?

Maatwerk per call.

Meer informatie

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/life

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier