Prioriteiten

Het Interreg VB-programma North West Europe 2014-2020 richt zich op drie prioriteiten:

  1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
  2. Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken;
  3. Bescherming van de leefomgeving en stimuleren van efficiënt gebruik van grondstoffen en materiaal.

Voor wie?

Iedereen met een transnationaal samenwerkingsproject dat ten goede komt aan het programmagebied komt in aanmerking. Er wordt gewerkt met projectoproepen, in de vorm van een tweetrapsraket. In de voorbereiding zijn de PSR en CETSI-regelingen van toepassing.

Meer informatie

www.nweurope.eu

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg/programmas/interreg-north-west-europe-nwe