Prioriteiten

Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op de samenwerking aan de Vlaams-Nederlandse grens. Voor 2014-2020 voorziet de Europese Commissie ruim 152 miljoen euro vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), voor het programma. Dankzij cofinanciering van de beide regeringen, de betrokken provinciebesturen Limburg (NL), Noord-Brabant, Zeeland, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg (B), en een eigen bijdrage van projectpartners zal dit programma leiden tot een impuls van ruim 300 miljoen euro, vooral gericht op (groene) innovatie en dus duurzame groei. Voor meer informatie over het programma en de 69 projecten die in het vorige programma werden gerealiseerd zie www.grensregio.eu.

Het Interreg-programma voor de Grensregio Vlaanderen-Nederland richt zich op vier prioritaire assen en negen investeringsdoelstellingen:

 1. Prioritaire as 1: Slimme groei, versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • Investeringsprioriteit 1A: Verbetering van de infrastructuur voor onderzoek en innovatie (O&I) en van de capaciteiten voor de ontwikkeling van topprestaties op dit gebied, en bevordering van kenniscentra, met name van die van Europees belang
   • Specifieke doelstelling 1A: Stimulering van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van de onderzoeksinfrastructuur bij private en publieke kennisinstellingen en door het leggen van verbindingen tussen kennisinstellingen
  • Investeringsprioriteit 1B: Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I en het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen bedrijven, O&I-centra en hoger onderwijs
   • Specifieke doelstelling 1B: Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen, in de vorm van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen

 

 1. Prioritaire as 2: Duurzame groei – energie (koolstofarm)
 • Investeringsprioriteit 4B: Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken
  • Specifieke doelstelling 4B: Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken
 • Investeringsprioriteit 4C: Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, waaronder openbare gebouwen en in de woningbouwsector
  • Specifieke doelstelling 4C: Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en de woningbouwsector, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken
 • Investeringsprioriteit 4F: Bevordering van onderzoek, innovatie en adoptie van CO2-arme technologieën
  • Specifieke doelstelling 4F: Innovatie van koolstofarme producten / diensten / toepassingen / processen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling , door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën

 

 1. Prioritaire as 3: Duurzame groei – milieu- en hulpbronnen (grondstoffen)
  • Investeringsprioriteit 6D: Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en –herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten (met inbegrip van Natura 2000 en groene infrastructuur)
   • Specifieke doelstelling 6D: Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en -herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten, door gezamenlijke aanpak van milieuproblematieken in de economisch intensief benutte grensregio
  • Investeringsprioriteit 6F: Het bevorderen van innovatieve technologieën voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen in de afvalsector, de watersector, bodembescherming of om luchtvervuiling te verminderen
   • Specifieke doelstelling 6F: Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling , door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen
  • Investeringsprioriteit 6G: Het ondersteunen van de industriële transitie naar een hulpbron-efficiënte economie en het bevorderen van groene groei
   • Specifieke doelstelling 6G: Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van bedrijfsprocessen

 

 1. Prioritaire as 4: Inclusieve groei – arbeidsmarkt
 • Investeringsprioriteit 8E: Integratie van grensoverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensoverschrijdende mobiliteit, gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding
  • Specifieke doelstelling 8E: Verbetering van de aansluiting tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter te benutten

Voor wie?

Iedereen met een grensoverschrijdend samenwerkingsproject dat ten goede komt aan het programmagebied komt in aanmerking. Er wordt gewerkt met projectoproepen, de eerste liep t/m 30 januari 2015. De tweede call is op 4 juni 2015 geopend. Deze richt zich vooral op de thema’s ‘innovatie’ en ‘milieu en hulpbronnen’.

Meer informatie

www.grensregio.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier