Prioriteiten

Dit programma is nog niet ingediend bij de Europese Commissie. Het conceptprogramma ligt ter publieke consultatie voor. Het programma is achtereenvolgens gericht op:

  1. Innovatie
  2. Versterking van de concurrentiekracht van het MKB
  3. Versterking van de sociale inclusie en cohesie
  4. Versterking van de institutionele capaciteit

Voor wie?

Iedereen met een grensoverschrijdend samenwerkingsproject dat ten goede komt aan het programmagebied komt in aanmerking. Het principe van doorlopende indiening zal worden gehanteerd. Aanvragers kunnen hun projectidee indienen bij de regionale antennes bij de partnerregio’s.

Meer informatie

www.euregio-mr.eu