Prioriteiten

Het Interreg-programma voor Duitsland-Nederland richt zich op twee doelstellingen en tevens op twee prioritaire assen:

  1. Versterking van de grensoverschrijdende economische kracht, in het bijzonder door de versterking van de innovatiekracht van het MKB, met daarbij focus op vijf speerpuntsectoren;
  2. Vermindering van grensbarrières ter versterking van de sociaal-culturele cohesie.

Voor wie?

Iedereen met een grensoverschrijdend samenwerkingsproject dat ten goede komt aan het programmagebied komt in aanmerking. Er kan doorlopend worden ingediend, waarbij aanvragen digitaal moeten worden ingediend via het InterDB-monitoringsysteem.

Meer informatie

www.deutschland-nederland.eu