Europees geld voor veelbelovende plastic recycling demo-plant Chemelot

Itero Technologies Netherlands krijgt een subsidie van € 5 miljoen uit het Europese Just Transition Fund. 2,5 miljoen komt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee gaat Itero op Brightlands Chemelot Campus een demonstratiefabriek bouwen waar gemengd plastic chemisch gerecycled gaat worden. Deze vorm van recyclen gaat helpen om meer plastic te recyclen en bij te dragen aan de productie van hoogwaardige circulaire plastics.

Recyclen in plaats van verbranden

In Nederland wordt 55% van de plastic verpakkingen verbrand. De rest wordt verbrand en heeft daarmee negatieve gevolgen voor het milieu. Een meer circulaire benadering is daarom nodig. Voor al het plastic dat verbrand wordt of naar de vuilnisbelt gaat, is de traditionele, mechanische manier van recyclen niet geschikt. Het ingezamelde plastic is namelijk vaak vervuild met bijvoorbeeld etensresten of stukjes metaal. Het chemische recycling proces van Itero maakt wel recycling voor dat soort plastic mogelijk.

Simon Hansford, CEO van Itero: ‘’Door ons slimme recycling proces kunnen we een breed scala aan plastics verwerken. Zo produceren we een circulaire chemische grondstof voor plastic. Het gerecycled plastic dat met deze grondstof gemaakt wordt, heeft dezelfde kwaliteit als nieuw plastic. Zo wordt meer gerecycled plastic voor meerdere toepassingen bruikbaar.’’

Opschalen voor maximale impact

Itero wil deze techniek voor het eerst op grotere schaal inzetten en het proces valideren. Een nieuwe fabriek is daarvoor nodig. Bij succesvolle resultaten wil het bedrijf zo snel mogelijk opschalen. Hansford: ‘’Door pyrolyse van gemend plasticafval in plaats van het te verbranden, kan het broeikaseffect met 44% verminderd worden. Als de demofabriek gaat brengen wat we verwachten, dan besparen we 20 kiloton aan fossiele grondstoffen per jaar. Dat staat gelijk aan 500 vaten olie voor kunststofproductie per dag.’’

Simon Hansford is blij met de steun uit het Just Transition Fund. ‘’De subsidie helpt ons om onze technologie naar de volgende fase te brengen. Daarmee helpt het ons, de industrie en de regio enorm. We creëren hier ongeveer 40 fulltime banen mee. Zo helpen we de petrochemische industrie bij de transitie naar de productie van circulaire plastics, waarbij de kennis en kunde in de regio blijft. En dat zal ook weer zorgen voor meer investeringen in de regio.’’

Deze afbeelding bij dit bericht geeft alleen de ontwerpintentie en het concept weer.