EU-geld geeft onderwijsaanbod energiesector Zeeland een impuls

Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is één van de regio’s in Nederland die Europese steun ontvangt om de gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar groene energie. De regio krijgt in totaal 58,5 miljoen euro uit het nieuwe Just Transition Fund (JTF) dat begin 2023 van start is gegaan. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas reikten op 29 januari tijdens de officiële aftrap van het project ‘Energy Campus’ samen een cheque uit.

Energy Campus Zeeland

Het project Energy Campus heeft een subsidie van € 4.998.213 in de wacht gesleept. Met deze subsidie gaan Scalda, HZ University of Applied Sciences en Dockwize een Energy Campus realiseren. Hier worden nieuwe studenten opgeleid en werknemers omgeschoold in de ‘groene chemie’. 29 januari werd de officiële aftrap gegeven met het overhandigen van de cheque en door het bereiden van een energierijke smoothie op een fiets.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland: “Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de energietransitie vragen om een andere manier van denken, een andere manier van samenwerken. Dat Zeeuwse partijen de handen ineenslaan is een mooi voorbeeld. Energy Campus Zeeland moet dé plek worden waar industrie, onderwijs en de markt samenkomen en ik ben blij dat we hier als Provincie een impuls aan kunnen geven.”

Nieuwe technieken en processen

De impact van de energietransitie op de energie intensieve-industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost is groot. De groene chemie werkt met nieuwe technieken en processen. Denk aan smart energy, smartgrid, systeemintegratie en transport van energie. Op de Energy Campus gaan studenten en werknemers aan de slag met levensechte opstellingen.

De Energy Campus heeft als doel het bieden van een aantrekkelijk en flexibel onderwijsaanbod dat toekomstige werknemers aantrekt en huidige werknemers omschoolt. Daarbij is steeds aandacht voor zowel de technische als maatschappelijke kant van de energietransitie. Een voorbeeld hiervan is het Social Impact Lab, een fysieke locatie waar ondernemers en overheden samen met studerenden en kennispartners met vraagstukken rondom verduurzaming aan de slag gaan. Een vraagstuk is bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen blijven meedoen.

Harry van der Maas, gedeputeerde Provincie Zeeland: “Energy Campus Zeeland is een impuls voor het onderwijsaanbod in Zeeland. Aan de ene kant biedt Energy Campus een mooie kans voor studenten om aan de slag te gaan met actuele Zeeuwse energieprojecten en -uitdagingen. Aan de andere kant is het voor bedrijven heel interessant, omdat succesvolle talenten worden klaargestoomd om in Zeeland aan het werk te gaan. Het programma biedt ruimte voor innovatie en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Ik wens iedereen en in het bijzonder de studenten die aan de slag gaan binnen Energy Campus Zeeland veel succes!”

Ruimte voor innovatie

Het is nog niet precies te zeggen wat er op de Energy Campus geleerd kan worden. Het is namelijk de bedoeling dat door structurele, nauwe samenwerking van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen innovaties ontstaan. Er is dus ruimte binnen het onderwijs om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

De Energy Campus is een echt samenwerkingsverband en dat is terug te zien in de locaties. De Energy Campus vindt onderdak op de Kenniswerf (KAAP, Technum, HZ) in Vlissingen en het Maintenance Value Park in Terneuzen. Een ondernemerschapsplein ‘Business Lab’ en een ‘Social Impact Lab’ komen op locaties van de drie partners. Hier zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd en onderwijs worden gegeven.

Uitreiking cheque aan project Energy Campus