Dag van Europa 2023

Vandaag, op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie (EU) de Dag van Europa, ook wel Europadag genoemd. Europa viert op deze dag de successen en eenheid van Europa en de vrijheid en identiteit van alle Europese burgers. Door heel Europa worden evenementen georganiseerd om stil te staan bij de verjaardag van de EU.

Waarom vieren we dit op 9 mei?

Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, las op 9 mei 1950 de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman een verklaring (genaamd de Schuman-verklaring) voor die de aanzet was voor de stichting van de EU. In deze verklaring, geschreven door de Fransman Jean Monnet, werd opgeroepen tot samenwerking om Europa tegen dreigende gevaren te kunnen beschermen:

‘De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtontplooiing die evenredig is aan de gevaren die haar bedreigen. Door de gezamenlijke productie van de oorlogsindustrieën onder gezag te plaatsen van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissingen bindend zijn voor Frankrijk, Duitsland en de andere landen die zich aansluiten, legt dit voorstel de eerste concrete fundamenten voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het handhaven van de vrede.’

Bekijk op het YouTube kanaal ‘Europa in Nederland‘ duidelijke video’s die de historie van EU in kaart brengen. Bekijk hier de video over de jaren 50 over o.a. de Schuman-verklaring en het ontstaan van wat we nu noemen de Europese Unie.

Economische impuls

Op economisch vlak is de Europese Unie ook erg belangrijk voor Nederland. Door verschillende Europese subsidieprogramma’s geeft de EU een belangrijke impuls aan economische groei, werkgelegenheid, innovatie en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Vandaag is dan ook een goed moment om stil te staan bij alle mooie initiatieven die dankzij deze financiële steun mogelijk zijn gemaakt.

Ook in 2023 mogelijkheden tot Europese subsidie

Heeft u ook een innovatief Zuid-Nederlands project? Bekijk dan wat de mogelijkheden zijn voor Europese subsidie. In 2023 zijn er weer verschillende openstellingen voor OPZuid, het Just Transition Fund en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

EU op het podium

Op donderdag 11 mei organiseert Europe Direct Eindhoven ‘EU op het podium’. Een kennismaking met veel Europese netwerkorganisaties. Meer informatie over dit event vindt u hier.

Afbeelding vlag Europese Unie voor Dag van Europa 2021