CrossRoads2 opent zevende call per 19 september 2019

De behoefte aan grensoverschrijdende samenwerking, gestimuleerd met subsidies, blijft groot onder het KMO/ MKB. Per 19 september zal het project Crossroads2 daarom haar zevende call openen.

De openstelling vindt plaats van 19 september 2019 tot en met 3 oktober 2019, 17.00 uur, voor de innovatieprojecten in één of meerdere van de volgende acht sectoren: hightech-systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance. Het gaat binnen deze call om een tender, waarbij de projecten met elkaar zullen worden vergeleken. Het totale budget is € 512.345,- subsidie, met een maximaal bedrag aan subsidie van € 135.000,- per project.

Voor de openstelling van de haalbaarheidsstudies, staat er nog een call open met sluitingsdatum van 29 november 2019, 17.00 uur. Hier gaat het om een first come, first serve. Het budget is gesteld op € 240.000,- subsidie, met een maximaal bedrag subsidie van € 10.000,- per project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw ontwikkelingsmaatschappij. De criteria voor aanmelding en doelstelling van de subsidieregeling blijven intact. Meer informatie over CrossRoads2 vindt u op crossroads2.eu. Ook kunt u op deze website inspiratie op doen, omdat er verschillende voorbeelden van gehonoreerde projecten zijn opgenomen.

CrossRoads2 is een project binnen het Europese beleidsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO / MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO / MKB-bedrijven.