CrossRoads laureaat van de RegioStars Awards

Op 11 oktober 2016 vond in Brussel tijdens de “European Week of Regions and Cities” de prijsuitreiking voor de RegioStars Awards plaats. Met deze prijs zet de Europese Commissie innovatieve en succesvolle projecten in Europese regionale ontwikkeling in de spotlights.

Een onafhankelijke jury riep, na evaluatie van 103 inzendingen uit heel Europa, het Vlaams-Nederlandse project CrossRoads mee uit tot laureaat in de projectcategorie slimme groei.

Crossroads, een project uit het Europees subsidieprogramma Interreg IV Vlaanderen-Nederland ondersteunde tussen 2010-2014 innovatieve maakbedrijven in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Met behulp van kruisbestuiving tussen 5 zogenaamde crossroads technologies en samenwerking tussen kennisinstellingen en productiebedrijven realiseerde Crossroads concrete grensoverschrijdende innovatieprojecten, haalbaarheidsstudies en proeftuinexperimenten.

Tussen 2010 en 2014 realiseerde CrossRoads daardoor naar schatting 300 extra banen in de grensregio en had het een significante invloed op het marktpotentieel van de deelnemende bedrijven. Het project stond bovendien model voor andere Interreg V-projecten waarbinnen bedrijven kunnen samenwerken om concrete innovaties te realiseren.

Vervolg

CrossRoads is dermate succesvol gebleken dat het inmiddels een vervolg kreeg in het CrossRoads 2 project (2016-2019).

Vlaams minister voor Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie Philippe Muyters, die het Crossroads 2 project mee financiert, is bijzonder verheugd met de erkenning voor Crossroads. Hij licht toe:

“Grensoverschrijdende projecten zoals Crossroads geven KMO’s een extra duw in de rug om te innoveren en te internationaliseren. CrossRoads is zeer waardevol gebleken en heeft gezorgd voor samenwerkingsverbanden en netwerken tussen 150 bedrijven aan beide kanten van de grens, alsook de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten en processen. 

De erkenning die het project krijgt als laureaat is mooi. Maar de echte winst is uiteraard dat onze KMO’s blijven innoveren. Ook de naar schatting 300 bijkomende jobs die inmiddels al gecreëerd werden in de grensregio dankzij CrossRoads kan ik enkel maar toejuichen. Het vervolgproject Crossroads2 kan daarom opnieuw rekenen op mijn financiële steun.”

De volledige verslaggeving leest u hier.
De publicatie met alle laureaten vindt u hier.

Uitreiking RegioStars Awards 2016