Aanvragen POP3 subsidie via Stimulus

Vanaf 23 januari a.s. kunnen nieuwe projectaanvragen ingediend worden voor de regeling Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) binnen de provincie Noord-Brabant.

Projectaanvraag via webportal Stimulus Programmamanagement

Het indienen van de aanvraag verloopt vanaf 2017 direct via Stimulus Programmamanagement in plaats van via RVO.nl. Uw projectaanvraag kunt u indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement.
Indien u beschikt over een KvK nummer, dient u met behulp van E-herkenning (beschermingsniveau 2+) in te loggen. Indien u een natuurlijk persoon bent, kunt een ‘POP3-account’ aanmaken. U kunt uw aanvraag ook door een intermediair laten indienen; zorg in dat geval voor een machtigingsformulier. Dit ingevulde en getekende formulier dient de intermediair te uploaden als bijlage van het aanvraagformulier.

Aanvraagformulieren beschikbaar

Voor het indienen van uw aanvraag zijn nu per maatregel de aanvraagformulieren incl. bijlagen beschikbaar. Deze kunt u vinden op de Stimulus website onder projectaanvraag: www.stimulus.nl/pop-brabant/documenten/. Het aanvraagformulier zelf geeft de vragen weer zoals deze in de webportal tijdens de openstellingsperiode moeten worden ingevuld.

Als bijlagen zijn diverse formats beschikbaar gesteld, zoals een format projectplan, MKB-verklaring, verklaring geen financiële moeilijkheden en een model samenwerkingsovereenkomst. Wij adviseren om, indien van toepassing, deze formats te gebruiken, om u ervan te verzekeren dat u een volledige aanvraag indient!
Voor elke maatregel zijn ook checklisten te downloaden, waarop u zelf kunt nagaan welke documenten en informatie noodzakelijk is voor een volledige aanvraag.

Openstellingen

Meer informatie over de komende openstellingen vindt u hier in het tabblad Openstellingen.
De openstellingen volgen op eerdere POP3-openstellingen in 2015 en 2016. Dit keer kunnen binnen vijf maatregelen (doelstellingen) projecten worden ingediend. Drie maatregelen zijn gericht op innovatie en transitie van de landbouw en agrofood. De overige twee zijn gericht op herstel- en inrichtingsmaatregelen voor water, natuur en biodiversiteit.