Toekomst MIT Zuid

Het budget dat in 2015 beschikbaar was voor MIT Zuid, is in twee openstellingen (calls) volledig benut. Het programma zal in 2016 worden voortgezet. Op dit moment wordt door Gedeputeerde Staten van de drie Zuid-Nederlandse provincies nagedacht over de vorm waarin het nieuwe MIT Zuid georganiseerd zal worden. Zodra hierover duidelijkheid is, zullen wij u via deze website informeren.

MITzuid logo
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag