Van 3 december 2018 tot en met 13 maart 2019, 17.00 uur stond de oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Versterking innovatiesysteem’ (1B1) met een focus op het topcluster Biobased. Het loket is inmiddels gesloten.

Er zijn 10 projecten ingediend, waarbij in totaal voor € 8,3 miljoen EFRO-subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond van de call bedraagt € 5 miljoen EFRO-subsidie.

Alle ingediende projecten zijn beoordeeld als volledig. Alle binnen OPZuid passende aanvragen worden op 21 mei 2019 voorgelegd aan de deskundigencommissie. Mogelijk volgen op verzoek van de deskundigencommissie hierna verhelderende toelichtingen door een aantal aanvragers. Hierna zullen de aanvragers worden geïnformeerd of hun project zal worden gehonoreerd.

Aanvragers met een 1B1-project gericht op de topclusters Maintenance en Logistiek kunnen hun voorstellen indienen tot en met vrijdag 7 juni 2019, 17.00 uur.